NHOs KVARTALSRAPPORT

NHOs kvartalsrapport: Flere vårtegn for norsk økonomi

Den positive utviklingen fra siste halvdel av 2016 fortsetter for norske bedrifter. På område etter område peker pilene nå den rette veien. Men omstillingen drøyer likevel, viser NHOs siste kvartalsrapport.

Øystein Dørum

Sjeføkonom Øystein Dørum.

Publisert 04.04.17

Økonomisk politikk og analyse

Det ferske økonomibarometeret – som tar pulsen på NHOs medlemsbedrifter – viser tydelig at stemningen og fremtidstroen er på vei opp over hele landet, og i alle næringer. For fjerde kvartal på rad øker antallet bedrifter som er positive både til markedssituasjonen nå og til utsiktene fremover.

- Markedsindeksen vår er nå omtrent på samme nivå som i 2012. Etter to år med fastlandsvekst på knapt 1 prosent årlig i gjennomsnitt venter vi nå en vekst på om lag det dobbelte i år og neste år, sier sjeføkonom Øystein Dørum.

Selv på Vestlandet vurderer nå et flertall av bedriftene markedssituasjonen som god. Samtidig er ledigheten på vei ned. I mars falt summen av helt ledige og antall tiltaksdeltakere for fjerde måned på rad. NHO-bedriftene planlegger å øke bemanningen i inneværende år. Og tallet på planlagte oppsigelser og permitteringer er noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor.

Oljenedtur ikke over

- Men det er fortsatt en vei å gå. Nedturen i oljevirksomheten er neppe over. Vi regner med fall i oljeinvesteringene også i år og neste år, med til sammen nye 15 prosent. Samtidig kan vi ikke forvente at oljeprisen skal tilbake til historisk høye nivåer.

I perspektivmeldingen legger regjeringen til grunn en oljepris på 65 dollar per fat. Forventet avkastning av oljefondet er nedjustert til 3 prosent, og uttaket reduseres tilsvarende.

- Det betyr vesentlig mindre oljepenger til statsbudsjettet. Økt oljepris betyr også økt kronekurs, hvilket svekker den kostnadsmessige konkurranseevnen til norske bedrifter, sier Dørum.  

- I tillegg drøyer omstillingene. En nær rekordhøy andel av investeringene går nå til boliger og offentlig investeringer, ikke til næringsvirksomhet. 

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Mobil
95241338