KVARTALSRAPPORT

Det verste trolig unnagjort

Som i fjor vil veksten i norsk økonomi i år havne rundt 1 prosent, snaut halvparten av normalen. Men mye tyder på at det verste av oppbremsingen er unnagjort.

#205

Illustrasjonsfoto: iStockPhoto

Publisert 15.12.16

Økonomisk politikk og analyse

Oljeprisen har økt, og vil ventelig øke videre. Oljeinvesteringene vil riktig nok avta også de to neste årene, men mye mindre enn i fjor og i år. Lave renter og høyere boligpriser bidrar til sterk vekst i boliginvesteringene. Oljepengebruken øker også neste år, om enn noe mindre enn i år.

Økonomisk overblikk 04/16

Næringslivet ser dessuten lysere på tilværelsen. NHOs medlemsbedrifter er blitt mer optimistiske gjennom året, og venter nå flere ansatte fremover. Samtidig er krisen i oljenæringen ikke over. I oljeintensive sektorer er flertallet pessimister.

På Vestlandet likeså. En sterkere krone vil svekke konkurransekraften. Veksten i Norges viktigste eksportmarkedene synes dessuten å forbli ganske moderat. Samlet sett kommer derfor veksten i Norge neppe mye over 2-tallet de nærmeste årene. Dét innebærer at ledigheten ikke vil avta mye.

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Mobil
95241338