KVARTALSRAPPORT

Færre NHO-bedrifter melder om kommende oppsigelser og permitteringer

I Næringslivets økonomibarometer svarer nå om lag 12 prosent av NHO-bedriftene at de vil gå til kommende oppsigelser første kvartal 2017. Dette er en nedgang sammenliknet med samme tid i fjor.

Hvite hjelmer

Foto: Aksel Jermstad

Publisert 15.12.16

Økonomisk politikk og analyse

Reduksjonen kommer særlig blant de petroleumsintensive bedriftene.

Kilde: NHO

 

#205

Økonomisk overblikk 04/16

Dette kan indikere at de største nedbemanningsrundene er unnagjort. Likevel er nivået noe høyere enn i perioden før oljebremsen.

Samtidig har andelen NHO-bedrifter som oppgir at mangel på kvalifisert arbeidskraft er til hinder for vekst, avtatt. Indikatoren gjenspeiler økningen i arbeidsledigheten og et mindre stramt arbeidsmarked med tilbudsoverskudd på arbeidskraft.

Samlet sett anslår vi en sysselsettingsvekst på om lag 0 prosent inneværende år og en svak økning til 0,7 i 2017. Arbeidsledigheten anslås til 4,8 prosent i år og en svak nedgang til 4,5 prosent i 2017.

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Mobil
95241338