Fastlandsbedriftene er hoggestabben

- Det er investeringene i bedriftene på fastlandet som tar støyten hver gang politikken strammes inn, sier avdelingsdirektør i NHO, Dag Aarnes.

NHO lei av å være prügelknabe. Dag Aarnes intervjues om uttalelsen i Finansavisen.

Publisert 20.05.14

Økonomisk politikk og analyse

Sjelden pengepolitiske myndigheter vurderer realøkonomiske virkninger.

Investeringsnivået er svært lavt utenfor oljesektoren. 

– NHO ber Produktivitetskommisjonens leder Jørn Rattsø se nærmere på at bruttoinvesteringene i fastlandsnæringen ligger på bare 80 prosent av nivået i 2007.  Det er sterk vekst i investeringene i oljesektoren, og frisk vekst i boliginvesteringene, sier Aarnes til Finansavisen. 

På et seminar Produktivitetskommisjonen arrangerte sa han at det er særlig industri og bergverk der investeringene er så lave at de ikke en gang dekker kapitalslitet, slik Statistisk Sentralbyrå definerer det. 

Næringslivet nedprioriteres av bankene
– Disse investeringene rammes av innstramningene i skattene, ikke investeringer i olje eller boliger.  Oljesektoren er heller ikke sensitiv for strammere pengepolitikk.  Det er derimot boliginvesteringene, men sterk konkurranse i finanssektoren reduserer effekten på boligsiden.  Næringslivet blir relativt sett prioritert ned  i banksektoren, fastslår Aarnes. 

Faksimile Finansavisen, 20. mai 2014

Faksimile Finansavisen Dag Aarnes NHO

Små og mellomstore bedrifter har for lav tilgang til kreditt.

– Næringsinvesteringene blir da en hoggestabbe  for stabiliseringspolitikken.  Det er de som tar belastningen.  Vi trenger en debatt om vi har en politikk som i for stor grad rammer investeringene til næringslivet i fastlandsøkonomien via virkninger i finansmarkedet og finansreguleringer. 

Virkninger på realøkonomien vurderes i for liten grad
Aarnes mener små og mellomstore bedrifter i Norge er "underbanked". De har for lav tilgang til kreditt, også som en virkning av stabiliseringspolitikken. 

– Det er veldig sjelden at våre pengepolitiske myndigheter vurderer realøkonomiske virkninger av det de holder på med.  Norges Bank og Finanstilsynet skal regulere ditt og datt, men de forteller oss aldri hvilke virkninger det vil ha på realøkonomien. Det mener vi er en svakhet ved norsk, økonomisk politikk, sier Aarnes til Finansavisen.