KVARTALSRAPPORT

Forsiktig optimisme blant NHOs medlemmer

NHOs markedsindeks viser en forsiktig optimisme blant NHOs medlemsbedrifter. For tredje kvartal på rad øker andelen bedrifter som vurderer markedssituasjonen som god.

Økonomisk overblikk 0416

Foto: Istock

Publisert 15.12.16

Økonomisk politikk og analyse

Vurderingen av markedsutsiktene viser tilsvarende utvikling. For andre kvartal på rad vurderer et flertall av NHO-bedriftene markedsutsiktene som positive.  

For undersøkelser fra første og andre kvartal er det utsiktene for det andre halvår som er benyttet, mens for undersøkelsene for tredje og fjerde kvartal er et utsiktende for de kommende år som er benyttet.

#205

Det er fortsatt unormalt store forskjeller på tvers av ulike næringer. Fisk og havbruk, forretningstjenester, faglig og teknisk tjenesteyting og bygge- og anleggsnæringen vurderer markedssituasjonen som god. På den andre siden er det fortsatt petroleumsintensive bedrifter som har den mest negative vurderingen av markedssituasjonen. Sistnevnte er en konsekvens av oljeprisfallet, mens mange andre næringer nyter godt av bedret kostnadsmessig konkurranseevne og økt offentlig etterspørsel.

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Mobil
95241338