KVARTALSRAPPORT

Fortsatt nedbremsing

Få bedrifter planlegger økte investeringer i år. Industrien forventer nedgang i antallet sysselsatte. Det viser årets første kvartalsrapport fra NHO.

Avdelingsdirektør Dag Aarnes presenterer NHOs siste kvartalsrapport på dagens pressekonferanse.

Publisert 06.03.14

Økonomisk politikk og analyse

Fra andre kvartal i 2013 har norsk økonomi bremset opp. Denne utviklingen fortsetter også innover i 2014, ifølge Økonomisk overblikk, NHOs kvartalsrapport. Over 2600 bedrifter har svart på NHOs medlemsundersøkelse Næringslivets økonomibarometer denne gangen, mer enn noen gang tidligere. De har i februar svart på spørsmål om hvordan markedet ser ut utover året, planer om permitteringer, utsikter til investeringer og forholdene ellers brutt ned på bransje og region.

Lav investeringslyst
På tross av noe lysere utsikter for eksportbedriftene, er det fortsatt flere NHO-bedrifter som planlegger å redusere fremfor å øke investeringene.

- Mye tyder på at bruttoinvesteringene ikke er store nok til å opprettholde produksjonskapasiteten i mange deler av industrien, sier avdelingsdirektør i NHO, Dag Aarnes.

Det rapporteres om en svak bedring i markedssituasjonen hos NHO-bedriftene i første kvartal 2014, men samlet vurderer de utsiktene for 2014 omtrent som forrige kvartal. Byggesektoren vurderer utsiktene negativt. Industrien er heller ikke spesielt optimistisk for inneværende år. Det er reiseliv, tjenestesektoren og eksportbedrifter som vurderer utsiktene mer optimistisk sammenlignet med svarene fra forrige kvartal.

- Det oljedominerte Sør- og Vestlandet, som lenge har vært en region med god vekst og optimisme, ser nå mørkere på markedsutsiktene, sier Aarnes.

Les mer om mørkere utsikter på Sør- og Vestlandet i Dagens Næringsliv (papir) i dag.

DN-oppslag

Økt ledighet
Mens bedriftene samlet sett planlegger å øke bemanningen i 2014 noe, melder bedriftene i industrien at sysselsettingen vil gå ned fremover.

- Vi venter at arbeidsledigheten vil øke fra 100 000 til opp mot 120 000 personer, sier Aarnes.

- Samtidig sliter én av tre NHO-bedrifter fortsatt med å rekruttere kompetent arbeidskraft. Det er imidlertid en betydelig lavere andel sammenlignet med tidligere kvartaler. I byggenæringen svarer nær 50 prosent at de har rekrutteringsproblemer når det gjelder fagarbeidere.

Næringslivets økonomibarometer

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Telefon
23088222