Forventer eksportvekst

Industribedriftene i Norge forventer elleve prosent eksportvekst i 2015, og en nedgang hjemme på seks prosent, viser Norsk Industris Konjunkturrapport 2015.

NHOs største landsforening Norsk Industri presenterte tirsdag sin konjunkturrapport for 2015.

Publisert 03.02.15

Økonomisk politikk og analyse

Forventet utvikling avspeiler to store endringer norsk økonomi står midt oppi i år, drevet av redusert oljepris og svekket kronekurs.

Flere bedrifter vil i 2015 få forbedret konkurransekraft pga. svakere krone, men for andre vil konsekvensene av nedgang i oljepris og aktivitetsnivå i oljeklyngen virke mye sterkere på omsetning, sysselsetting og lønnsomhet.

Oljeklyngens bedrifter forventer fem prosent redusert omsetning, annen industri forventer sju prosent vekst. 2015 vil dermed endre det industrielle landskapet.

Les hele saken her