Forventer svakere forbedring av levestandard

Nationen skriver i dag at nordmenn tror de kommer til å bli rikere fremover.  – Det er ikke grunn til å forvente samme forbedring av inntekt og levestandard som det har vært, sier Dag Aarnes, avdelingsdirektør i NHO.

Dag Aarnes, avdelingsdirektør samfunnsøkonomi og skatt, NHO

Publisert 11.08.14

Økonomisk politikk og analyse

Vi er kanskje blitt vant til at ting går av seg selv

Annenhver person over 15 år tror deres økonomiske situasjon vil bli bedre de neste årene. En av ti tror de får dårligere råd, og fire av ti tror økonomien deres blir uendret. Sju av ti under 30 år tror de får romsligere økonomi. Det er Nationens distriktsbarometer, gjennomført av Sentio Research, som viser dette.

Import og eksport påvirker forventninger

– Norske varer i utlandet er blitt dyrere, mens importvarer er blitt billigere. Når det varer over flere år, så påvirker det folks forventninger til årene fremover. Det er imidlertid lite sannsynlig at den utviklingen fortsetter i samme grad, sier Aarnes til Nationen.

NHOs anslag tilsier at ledigheten vil øke fremover som følge av mindre investeringer både i oljesektoren og næringslivet på land.  Det er ikke grunn til å forvente samme forbedring av inntekt og levestandard som det har vært. Det er flere årsaker til det, blant annet fordi bytteforholdene mellom importpriser og eksportpriser i Norge har vært veldig gunstig.

Ikke immune mot nedgangstider

– Det er vært gunstige forhold for norsk økonomi de siste 10 til 15 årene. Vi er kanskje blitt vant til at ting går av seg selv, og at vi får mer penger mellom hendene, sier Aarnes.

Han peker samtidig på at det knyttes store utfordringer til å utvikle nye næringer, og bli mindre oljeavhengige.
– Økonomien er fortsatt avhengig av hvordan vi bruker inntektene fra oljefondet, og vi er på ingen måte immune mot økonomiske nedgangstider.