Fra særstilling til omstilling

- Utsagnet om at norsk økonomi går fra særstilling til omstilling, er en god oppsummering av sentralbanksjef Øystein Olsens årstale. Det sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund i en kommentar.

Sentralbanksjef Øystein Olsen holdt torsdag kveld sin årstale. (Foto: Nils S. Aasheim/Norges Bank)

Publisert 13.02.15

Økonomisk politikk og analyse

Øystein Olsen understreket det store behovet  for omstillinger her i landet nå som prisen på olje faller. Bruken av oljepenger over statsbudsjettet har økt fra 51 milliarder kroner i 2005 til 164 milliarder i år. Målt som andel av den samlede verdiskapningen for Fastlands-Norge har oljepengebruken økt fra 3,5 prosent  til 6,4 prosent i samme periode.

Økningen bør stoppe der, mener Olsen. Akkurat hvordan dette skal være fremover vil avhenge av utviklingen til Oljefondet. Det er fortsatt slik at finanspolitikken bør være avhengig av konjunkturene. Det bør ligge fast, sier Olsen og gir dermed politikerne rom for å bruke litt ekstra i krisetider.

- Det er riktig av sentralbanksjefen å  oppfordre til en mer forsiktig bruk av oljeinntektene framover. I tillegg må vi arbeide for at oljeinntektene i større grad blir vridd fra offentlig forbruk til investeringer som bidrar til de fremtidige arbeidsplassene, sier Skogen Lund.

Hun legger til at grunnlaget for det særnorske lønnsnivået nå er borte. Vi må la den lavere kronekursen få tid til å virke slik at næringslivet på fastlandet kan få utnytte denne muligheten.  Derfor må vi ikke gi kompensasjon for at lavere krone også gir høyere importpriser. En vellykket omstilling kan gi fart i investeringene i fastlands-Norge, som nå ligger på et historisk lavt nivå, sier Skogen-Lund.