NHOs KVARTALSRAPPORT

Gryende optimisme hos NHOs medlemsbedrifter

Stimulansene i den økonomiske politikken begynner å virke og bør dempes i neste års budsjett for å gi rom for ny vekst i næringslivet, sier NHO-økonom Dag Aarnes.

Byggeplass

Det går bra for bygg- og anleggsnæringen, blant annet som resultat av offentlige investeringer. (Foto: iStockPhoto)

Publisert 16.06.16

Økonomisk politikk og analyse

Torsdag la NHO frem årets andre kvartalsrapport, med tall fra Næringslivets økonomibarometer. Vel 2000 medlemsbedrifter har svart på spørsmål om blant annet markedssituasjon og -utsikter, investerings- og bemanningsplaner. 

Vendepunkt

- Vi ser tegn på at vi nærmer oss et vendepunkt – riktignok på et lavt nivå. Det kan stemme med det vi har sagt tidligere, at den økonomiske utviklingen kan snu mot slutten av året, sier Aarnes.

Avdelingsdirektøren understreker at han vil være forsiktig med å være for bombastisk: - Selv om vi skulle være ved et vendepunkt, forventer vi at opphentingen vil ta tid. Vi anslår at vi er tilbake til normalen i 2018.

- Vi ser tegn til bedring i konjunktursituasjonen, men færre tegn til nyinvesteringer som kan gi omstilling. Foreløpig skyldes bedringen i situasjonen ekspansiv økonomisk politikk, både penge- og finanspolitikk.

Tiltak virker

De økonomiske tiltakene, som ble rettet særlig mot regioner som er rammet av nedgangen etter oljeprisfallet, ser nå ut til å virke. Blant annet går bygge- og anleggsnæringen bra, som resultat av offentlige investeringer.

- Da må vi dempe oljepengebruken neste år. Vi må passe på at vi ikke går fra en oljedominert økonomi til en økonomi som blir for avhengig av offentlig sektor.

- Omstillingen må få skje. Vi kan derfor ikke fortsette med like sterke vekstimpulser og ha for mye aktivitetsøkning i offentlig sektor, sier Aarnes.

Kontakt oss

Silje Ones

Seniorøkonom

Samfunnsøkonomi

silje.ones@nho.no
Mobil
92614326