Mer optimisme i Innlandet

Mens svarene fra vestlandsbedriftene er blitt mer negative, ser bedriftene i Innlandet og Oslo/Akershus mer positivt på fremtiden, viser NHOs siste kvartalsrapport. Det ser litt lysere ut også for norske eksportbedrifter.

Dag Aarnes ser kvartalsrapporten viser noen lyspunkter

Publisert 11.06.14

Økonomisk politikk og analyse

Vestlandsregionen har i lengre tid bidratt positivt til NHOs markedsindeks og sysselsettingsveksten. I både første og andre kvartal i år har imidlertid svarene fra vestlandsbedriftene blitt mer negative. Til tross for at rogalandsbedriftene ser lysere på nåsituasjon i forhold til forrige kvartal, er utsiktene for resten av 2014 markert negativ.

I andre kvartal rapporterer NHO-bedriftene om en noe svakere markedssituasjon sammenlignet med forrige kvartal. Undersøkelsen er basert på svar fra 2 400 bedrifter. De siste tolv kvartalene (etter finanskrisen) er det bare tredje og fjerde kvartal i fjor hvor bedriftene har hatt en svakere markedssituasjon. Det er eksportbedriftene, IKT- og reiselivsbedriftene som er mer negative i andre kvartal. Byggenæringen og industrien er blitt noe mer positive. 

Samtidig er utsiktene fremover noe bedre. NHO-bedriftene samlet vurderer utsiktene for 2014 noe bedre enn forrige kvartal. Sammenlignet med bunnivået i fjerde kvartal i fjor er dette en klar bedring, selv om veksten forventes å bli moderat.

- Vi mener vi har grunnlag for å si at vi har nådd en bunn. Det er tegn som tyder på at det tar seg opp neste år, sier Dag Aarnes, avdelingsdirektør i NHO.

- Det er grunn til å tro på bedre eksportutvikling for norsk næringsliv, sier Aarnes. Han viser til at vekst i etterspørselen fra eksportmarkedene trekker i retning av at eksportvolumet av tradisjonelle varer vil ta seg opp fremover.

Det er fortsatt få bedrifter som planlegger å øke investeringene til neste år. Hverken eksportbedriftene eller petroleumsrelaterte bedrifter melder om større investeringsvilje. Investeringsaktiviteten blant fastlandsbedriftene er fortsatt lavere enn hva den var før finanskrisen, og sett i forhold til verdiskapingen i industrien det laveste på over 40 år.

Bedriftene planlegger å øke bemanningen i 2014 med 1,4 prosent. Det er noe lavere vekst sammenlignet med svarene fra forrige kvartal. Tjenestesektoren melder om betydelig økt bemanningsbehov, mens industribedriftene reduserer sitt behov for arbeidskraft for 2014 med -0,3 prosent. Byggenæringen øker sitt anslag for bemanningsvekst fra 0,8 til 1,3 som er i tråd med bedre markedsutsikter. IKT-sektoren og eksportbedriftene melder også om økt bemanningsbehov for inneværende år. For 2015 anslår NHO-bedriftene totalt ytterligere vekst i sysselsettingen.