KVARTALSRAPPORT

NHO-bedriftene mest positive på Østlandet

Det er litt bedre stemning blant NHOs medlemsbedrifter, men de regionale forskjellene er fortsatt tydelige, viser Næringslivets økonomibarometer.

#205

Bygg/anlegg trekker norsk næringsliv i riktig retning. (Foto: iStock)

Publisert 22.09.16

Økonomisk politikk og analyse, Statsbudsjettet

Etter flere kvartaler der bedriftenes oppfatning av markedssituasjonen ble stadig mer negativ, rapporterte flere i forrige kvartal om moderat bedring. Svarene fra Næringslivets økonomibarometer dette kvartalet, der over to tusen NHO-bedrifter har svart, peker i samme positive retning.

Last ned kvartalsrapporten her 

Undersøkelsen viser at virksomhetene ser lysere på både markedssituasjonen nå og på utsiktene ett år frem i tid. Også investeringsviljen er noe høyere, men fortsatt på et lavt nivå.

Det er imidlertid fortsatt store forskjeller mellom ulike næringer. En konsekvens av dette er at det også er regionale forskjeller. Næringslivets økonomibarometer viser at særlig bedriftene i østlandsfylkene og Trøndelag vurderer markedssituasjonen mer positivt enn tidligere, mens bedriftene i Rogaland og Møre og Romsdal er mest negative.

Reiselivsnæringen er blant de mest optimistiske. Her representert ved Ida Kristine Jakobsen, daglig leder i Tromsø Camping. (Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NHO)

#205Advarer mot for mye oljepengbruk

Næringspolitisk direktør Ingebjørg Harto peker på bygge- og anleggsnæringen, bedret kostnadsmessig konkurranseevne og økt offentlig etterspørsel, som drivere bak optimismen. Hun advarer mot å bruke så mye oljepenger i det kommende statsbudsjettet at det gryende oppsvinget i privat sektor settes i fare:

- Vi ser at den svakere krona har gitt bedriftene en sterkere konkurransekraft. Vi ser det blant annet for reiseliv og tradisjonell eksportindustri. Nå er det helt avgjørende at vi ikke bruker for mange oljemilliarder fremover for å unngå høyere rente og en altfor sterk krone. Hvis et konjunkturomslag og nødvendig omstilling skal kunne bre om seg, er det viktig at offentlig etterspørsel ikke fortrenger privat næringsvirksomhet.

Særlig Vestfold, Telemark, Buskerud og Østfold er mer optimistiske. Det skyldes i stor grad de nevnte bransjene – tradisjonell industri, bygge- og anleggsnæringen og reiselivsnæringen. 

Store deler av kyst-Norge er fortsatt hardt rammet av oljenedgangen. 

Litt bedre arbeidsmarked

NHO forventer en svak bedring i arbeidsmarkedet i løpet av neste år, noe som vil trekke arbeidsledigheten litt ned. Bedriftene anslår at de vil øke sysselsettingen med 0,9 prosent i 2017. Det er kun petroleumsrettede bedrifter og bedrifter i bransjen informasjon og kommunikasjon (media) som planlegger nedbemanning også neste år.

Fortsatt er det nær én av tre petroleumsrettede bedrifter som svarer at de vil øke antallet permitteringer og oppsigelser i det neste halvåret. I det øvrige næringsliv er andelen som sier at de vil ta i bruk permitteringer og oppsigelser, markert mindre enn for et halvt år siden.

Kontakt oss

Silje Ones

Seniorøkonom

Samfunnsøkonomi

silje.ones@nho.no
Mobil
92614326
Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Mobil
95241338