NHOs produktivitetspanel

NHO etablerer et produktivitetspanel med bedriftsledere. Produktivitetspanelet skal følge den regjeringsoppnevnte Produktivitetskommisjonens arbeid og utvikle NHOs innspill.

NHOs produktivitetspanel hadde fredag sitt første møte. Tilstede var (fra venstre) Hilde Aasheim, Per Håvard Kleven (delvis skjult), Egil Aanestad, Tore Ulstein, Hilde Tonne, Nina Torp Høistæter (skjult) og Lars Kobberstad.

Publisert 17.10.14

Økonomisk politikk og analyse

- NHOs produktivitetspanel skal også være en inspirasjon til medlemsbedriftene. Panelets innspill skal dreie seg om produktivitetsfremmende tiltak i den enkelte bedrift og næring, og eventuelt i konkrete reguleringer eller rammebetingelser, sier panelets leder og initiativtaker, NHO-president Tore Ulstein.

- Vi vil at diskusjonen skal dreie seg om hva som vil bidra til størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. De primære hensyn i politikken må være å sikre høy yrkesdeltakelse og bygge opp under landets evne til omstilling og innovasjon, sier Ulstein.

Panelet hadde sitt første møte fredag, der Simen Vier Simensen fra Produktivitetskommisjonen innledet om kommisjonens arbeid.

Sammensetningen av NHOs produktivitetspanel:

 • Tore Ulstein, NHO-president (leder av panelet), styreleder og visekonsernsjef Ulstein Group ASA
 • Hilde Aasheim, konserndirektør Norsk Hydro ASA (Norsk Industri)
 • Ole Feet, konsernsjef BWG Homes ASA (BNL)
 • Hanne Refsholt, Konsernsjef Tine BA (NHO Mat og Landbruk)
 • Knut Gaaserud, adm. direktør, Caverion Norge AS (Norsk Teknologi)
 • Peter Ruzicka, konsernsjef Orkla ASA (NHO Mat og Drikke)
 • Lars Kobberstad, adm. direktør, Widerøe AS (NHO Luftfart)
 • Morten Thorvaldsen, adm. direktør Thon Hotels AS (NHO Reiseliv)
 • Nina Torp Høisæter, adm. direktør Aberia AS (NHO Service)
 • Egil Aanestad, visepresident Halliburton (Norsk olje og gass)
 • Hilde M. Tonne, konserndirektør Telenor ASA (Abelia)
 • Per Håvard Kleven, adm. direktør Kongsberg Devotek AS (NHOs Forum for mindre bedrifter)