Norsk Industri: Nullvekst i industrien, oljeklyngen sliter

Industrien i Norge får null i omsetningsvekst i 2016, målt mot fjoråret, viser årets Konjunkturrapport.

Norsk Industri: Konjunkturrapporten 2016

Norsk Industri: Konjunkturrapporten 2016

Publisert 28.01.16

Økonomisk politikk og analyse

Oljerelatert industri rapporterer om en omsetningssvikt på seks prosent, mens fastlandsindustrien vokser med tre prosent, i følge rapporten. 

Last ned Norsk Industris Konjunkturrapport 2016

Laber eksport
Når det gjelder eksporten fra Norge, er bildet mer dystert: Oljerelatert industri varsler ni prosent eksportnedgang, fastlandsindustrien øker med 1 prosent. Samlet faller industrieksporten fra Norge med en prosent, målt mot fjoråret.

Eksportindustrien er hjulpet av at kronen har svekket seg med ti prosent siden i fjor. Det gir økte priser, men industrien opplever likevel lite økning i prisene fordi prispresset internasjonalt er så stort.

Det ligger an til redusert sysselsetting i industrien i 2016. Oljeklyngen er også her de som kutter flest jobber (minus 6,7 prosent), mens industrien samlet sett reduserer beskjeftigelsen med 4,1 prosent i 2016. Også fastlandsindustrien kutter jobber.

Om lønnsoppgjøret: I år handler alt om null, null og atter null (NTB)

Industri Futurum

Når det gjelder "Industri Futurum" (Norsk Industris versjon av "Industri 4.0") er signalene slik at industrien gjennomgående er positiv til nye muligheter. Industrien er teknologioptimister og forstår at investeringer og kompetanseløft behøves for å hevde seg i konkurransen. Ny teknologi gir nye muligheter for industriell aktivitet i Norge, selv om makrobildet fortsatt er at den internasjonale konkurransen er og kommer til å forbli hard.

De fleste av medlemsbedriftene rapporterer om et enkelt arbeidsmarked når det gjelder ingeniører/sivilingeniører. Også tilgangen på operatører er tilfredsstillende for de aller fleste. Kun et fåtall bedrifter har problemer med å skaffe seg arbeidskraft.

Når det gjelder situasjonen i oljeklyngen, kan denne oppsummeres slik: Nedbemanning, produktivitetsutvikling og teknologiutvikling skjer kontinuerlig. Johan Sverdrup-kontraktene kom beleilig for svært mange.

Adskillige oljetilknyttede industribedrifter prøver å få fotfeste i andre bransjer, mange av disse trenger enten å nedbemanne mer, eller en mer romslig permitteringsordning enn dagens 30 uker. Norsk Industri og LO har som kjent bedt Regjeringen om en permitteringstid på 52 uker, nettopp begrunnet i de spesielle utfordringene som bedriftene i oljeklyngen har.

Flere skatterefomer

Skattereformene står i kø i 2016, selskapsskatten skal ned, spørsmålet er hvor mye? Rentebegrensningsordningen svir, og den er særnorsk. Regjeringen har foreslått å avvikle startavskriving på industriens maskiner, hvilket vi beklager. På den annen side verdsetter vi Regjeringens forslag om å fjerne eiendomsskatt på industriens maskiner er andre utfordringer. Formuesskatt på arbeidende kapital ser ut for å kunne få en for industrien positiv avklaring.

Kontakt: Kommunikasjonsdirektør Finn Langeland, Norsk Industri, telefon 900 64 282.