Norsk Industri: Økt vekst i år

Det blir totalt sett økt vekst i både norsk og internasjonal økonomi i år. Det fremgår av årets konjunkturrapport, som Norsk Industri presenterte tirsdag.

Sveising

Norsk Industri tror i sum sysselsettingen går noe ned i 2017. (Foto: Istockphoto)

Publisert 31.01.17

Økonomisk politikk og analyse

Bedriftene utenfor oljeklyngen har jevnt over noe bedre utsikter enn bedriftene i oljeklyngen. Så vel i prosessindustrien som i mer forbrukerorientert ferdigvareindustri, er det flere industribedrifter som melder om brukbare veksttall for forventet omsetning.

Norsk Industri, som er NHOs største landsforening, spår en beskjeden vekst i omsetningen for norsk industri totalt i år.

Sysselsettingen i oljeklyngen trekkes nedover, dels grunnet fallet i oljeinvesteringene, dels som et resultat av økt produktivitet og effektivitet. For resten av industrien spår Norsk Industri en ganske flat utvikling. I sum går sysselsettingen i industrien noe ned i 2017.

Les mer og last ned rapporten hos Norsk Industri