KONKURRANSEKRAFT

Politikk for økt vekst

- Dere vet hva som skal til. Nå handler det om evne til å gjennomføre. Det var NHO-sjef Kristin Skogen Lunds budskap da hun og en rekke næringslivsledere mandag møtte statsministeren om konkurransekraft.

Kristin Skogen Lund

Kristin Skogen Lund i intervju med NRK Dagsrevyen etter møtet.

Publisert 26.02.14

Økonomisk politikk og analyse

Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og næringsminister Monica Mæland møtte næringslivet for å diskutere blant annet produktivitet, kostnadsutfordringer, kompetanse og forenkling. Dette er del av en møteserie der næringslivet er bedt om å komme med innspill til hvordan norsk konkurransekraft kan forbedres.

Deltakere i møtet i tillegg til NHO, var LO, Norsk Industri, Fellesforbundet, Norsk Hydro, Telenor, Norske Skog og en rekke andre bedrifter. Leder i Produktivitetskommisjonen, Jørn Rattsø, deltok også i møtet.

NHOs adm. direktør mener Norge står foran et epokeskifte, der det er avgjørende å stille de rette spørsmålene for å modernisere landet og skape økt konkurransekraft.

- Når alle forstår endringsbehovet, er det for sent. Det handler om å være tidlig ute, sier Skogen Lund. Hun viser til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners tale i forbindelse med Spekters 20-årsjubileum: - Det var en glitrende oppskrift på hva som skal til når det gjelder offentlig sektor.

Hun viser til at Norge har klart noen slike endringer tidligere, f.eks. utbygging og forvaltning av oljeformuen, skattereform i 92, samt pensjonsreform.

- Det er viktigere å fatte beslutninger basert på fornuft, enn på popularitet.

Næringslivslederne var også opptatt av kjente problemstillinger i gårsdagens møte. Det handlet blant annet om kompetanse, forskning og utvikling, kostnader og skattespørsmål, omstilling og innovasjon.

Budsjettinnspill
NHO sendte i dag brev til regjeringen med organisasjonens innspill til 2015-budsjettet. Det inneholder følgende prioriteringer:

  1. Statsbudsjettet må bidra til å dempe kostnadsveksten og øke investeringslysten i norsk økonomi.
  2. Veksten i offentlige utgifter bør over tid ikke være høyere enn veksten i BNP for fastlands-Norge.
  3. Det bør gjennomføres en kraftig reduksjon av satsen i formuesskatten.
  4. Det må innføres nøytral merverdiavgift i statlig sektor.
  5. SkatteFUNN-ordningen og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) må styrkes ytterligere.
  6. Bevilgningene til Nasjonal transportplan 2014-2023 må være i tråd de økonomiske forutsetningene i planen, der etterslepet i 2014 tas igjen.
  7. Tilskuddet til lærlingordningen må økes ytterligere utover det regjeringen foreslo i tilleggsproposisjonen til 2014-budsjettet.