REPLIKK

Politikk påvirker produktivitet

Det er fullt mulig for en regjering å vri pengebruken fra offentlig forbruk og over til de tiltakene som øker produktiviteten og konkurransekraften – hvis man vil, skriver NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Faksimile av oppslag i Dagens Næringsliv torsdag 6. mars.

Publisert 08.03.14

Økonomisk politikk og analyse

Av Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO

Ap-leder Jens Stoltenberg avviser i DN 6. mars utfordringene som ligger i gapet mellom reallønnsutvikling og produktivitet. Han avfeier de store problemene som ligger i en svak produktivitetsutvikling, og ser ut til å mene at gapet nærmest er naturgitt som følge av bytteforholdet mellom eksport- og importpriser og av lønnsandelen, og ikke påvirkes av politiske prioriteringer. Det er en svært defensiv tilnærming for en politiker.

Norsk eksportrettet næringsliv opplever i dag en stor konkurranseutfordring med høyere kostnader enn landene vi konkurrerer med. Timelønnskostnadene i industrien var i fjor 55 prosent høyere enn handelspartnerne i EU, og det er etter at svakere krone har gitt oss et visst pusterom.  Lønnsandelen er også høyere enn gjennomsnittet siste 10 år.

Det er klart at vi kan oppnå høyere produktivitet og dermed øke konkurransekraften hvis vi satser på de tiltakene som øker produktiviteten. Det er vekstfremmende investeringer i forskning, utdanning, samferdsel og skattelettelser. Nettopp slik Stortinget har vedtatt gjennom handlingsregelen.

Dessverre satset ikke Stoltenbergregjeringen selv tilstrekkelig på vekstfremmende investeringer i sin regjeringstid. Under 20 prosent av oljepengene gikk til disse områdene. Nå kan en ny regjering vri pengebruken fra offentlig forbruk og over til de tiltakene som virkelig øker produktiviteten og konkurransekraften vår. Det er fullt mulig hvis man vil.  Som en annen kjent sosialdemokrat, Olof Palme, så treffende sa: Politikk er å ville. 

(Innlegget stod først på trykk i Dagens Næringsliv 8. mars 2014.)

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Telefon
23088222