LAVE INVESTERINGER

Roper varsko

Nye tall tyder på at bedriftenes investeringer faller neste år – fra et allerede lavt nivå. NHO-økonom Dag Aarnes roper varsko: - Det er grunn til bekymring.

Faksimile fra Dagens Næringsliv.

Publisert 03.06.14

Økonomisk politikk og analyse

NHOs kvartalsrapporter har over lengre tid vist at investeringene i fastlandsindustrien har ligget på et lavt nivå. Nå viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå at industribedriftene planlegger en svak økning i investeringene i år, mens det blir en solid nedgang neste år, i følge Dagens Næringsliv.

- Dette ser veldig svakt ut og er et viktig varsko om at det er lite investeringsplaner i norsk industri, sier avdelingsdirektør Dag Aarnes til avisen.

Aarnes understreker at det hefter stor usikkerhet rundt tallene for 2015, men de stemmer godt overens med hva NHOs medlemsbedrifter selv melder i NHOs egen undersøkelse. Neste uke presenteres tallene i NHOs kvartalsrapport.

- I et mellomlangt perspektiv vil det redusere produktivitetsveksten og nyskapingstakten. I en fase hvor vi må legge vekt på å holde ved like en konkurranseutsatt sektor som ikke er oljerelatert, er dette en ganske skummel situasjon, sier en bekymret Aarnes til DN om de svake investeringsutsiktene. 

Kontakt oss