LAVE INVESTERINGER

Roper varsko

Nye tall tyder på at bedriftenes investeringer faller neste år – fra et allerede lavt nivå. NHO-økonom Dag Aarnes roper varsko: - Det er grunn til bekymring.

Faksimile fra Dagens Næringsliv.

Publisert 03.06.14

Økonomisk politikk og analyse

NHOs kvartalsrapporter har over lengre tid vist at investeringene i fastlandsindustrien har ligget på et lavt nivå. Nå viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå at industribedriftene planlegger en svak økning i investeringene i år, mens det blir en solid nedgang neste år, i følge Dagens Næringsliv.

- Dette ser veldig svakt ut og er et viktig varsko om at det er lite investeringsplaner i norsk industri, sier avdelingsdirektør Dag Aarnes til avisen.

Aarnes understreker at det hefter stor usikkerhet rundt tallene for 2015, men de stemmer godt overens med hva NHOs medlemsbedrifter selv melder i NHOs egen undersøkelse. Neste uke presenteres tallene i NHOs kvartalsrapport.

- I et mellomlangt perspektiv vil det redusere produktivitetsveksten og nyskapingstakten. I en fase hvor vi må legge vekt på å holde ved like en konkurranseutsatt sektor som ikke er oljerelatert, er dette en ganske skummel situasjon, sier en bekymret Aarnes til DN om de svake investeringsutsiktene. 

Kontakt oss

Dag Aarnes

Seniorrådgiver

Næringsjus

dag.aarnes@nho.no
Telefon
23088225