Senket handlingsregel i tråd med NHOs syn

Regjeringen foreslår å endre handlingsregelen fra 4 til 3 prosent, slik blant andre NHO har tatt til orde for.

Øystein Dørum

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO. (Foto: Martin Slottemo Lyngstad/NHO)

Publisert 17.02.17

Økonomisk politikk og analyse

- Dette er bra, og i tråd med hva vi tidligere har gitt uttrykk for, sier sjeføkonom Øystein Dørum.

- Vi befinner oss i nullrenteverden. Utsiktene til å oppnå 4 prosent avkastning er små. Dette er å tilpasse kartet til terrenget, slik finansministeren sier.

Regjeringen anslår at det er sannsynlig med 3 prosent avkastning i Oljefondet over tid, med en aksjeandel på 70 prosent – som også ble endret i går.

- Det korrekte tallet kjenner vi kun i ettertid. Men det er åpenbart at det er lettere å senere jekke opp pengebruken hvis avkastningen blir høyere, enn motsatt, sier Dørum.

- Ikke er heller ikke opplagt at man skal låse seg til et bestemt tall. Men jeg ser nødvendigheten av det for å ha en «krittstrek» eller rettesnor i budsjettarbeidet.

Sjeføkonomen mener økningen i oljepengebruken de siste årene ikke har vært bærekraftig:

- En videre økning som de tre siste årene ville betydd at politikken ville måtte strammes til om få år. Ved å nå legge til grunn 3 prosent – og følge opp dette i budsjettene – unngår regjeringen dette.

- Kombinasjonen av lavere oljeinntekter fremover og at pengebruken i år allerede tilsvarer 3 prosent betyr at fremtidige budsjettmessige satsinger vil kreve omprioriteringer innenfor eksisterende ramme. For mesteparten av veksten i skatteinngangen som skyldes økonomisk vekst, vil ventelig medgå til å dekke veksten i pensjoner og andre regelstyrte utgifter.

Dette innebærer også, ifølge Dørum, at det blir enda viktigere å effektivisere offentlig forvaltning, og å gjennomføre tiltak som bidrar til å løfte vekstevnen i norsk økonomi og med det skatteinngangen.