Skal vurdere handlingsregelen

Et ekspertutvalg skal vurdere praktiseringen av handlingsregelen. Seniorøkonom Silje Ones er NHOs representant i utvalget.

Seniorøkonom Silje Ones er NHOs representant i ekspertutvalget, som skal se på praktiseringen av handlingsregelen.

Publisert 20.10.14

Økonomisk politikk og analyse

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet, varslet regjeringen om at den vil utnevne et utvalg som skal vurdere praktiseringen av retningslinjene for bruken av oljeinntekter. Bakgrunnen er blant annet den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland, utfordringene for norsk økonomi og hensynet til kommende generasjoner.

Handlingsregelen legger opp til at bruken av fondsmidler over statsbudsjettet over tid skal følge forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland. Den økte bruken av oljepenger skal vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur, samt vekst­fremmende skatte­lettelser. 

Professor Øystein Thøgersen fra Norges Handelshøyskole leder utvalget.