Småbedrifter mest positive

Småbedrifter har et mer optimistisk syn på nær fremtid enn store bedrifter. Det viser ferske tall fra NHOs bedriftsundersøkelse som slippes i forbindelse med Småtinget.

Det er større optimisme hos de små enn de store bedriftene. Her fra oppslag i Dagens Næringsliv.

Publisert 26.08.15

Økonomisk politikk og analyse, Småtinget 2015

NHOs medlemsundersøkelse danner grunnlaget for Økonomisk overblikk, NHOs kvartalsrapport. Den neste utgaven kommer i september, men de første tallene viser at småbedriftene ikke er så pessimistiske som de store.

På NHO-arrangementet Småtinget i Fredrikstad denne uken møtes små og mindre bedrifter, under overskriften "Klar for omstilling". De nye tallene viser at disse bedriftene kan virke som et stabiliserende element i økonomien.

  • De oppfatter markedssituasjonen som mer stabil og som mer positiv enn de store. Markedsutsiktene ett år frem i tid oppfattes også mindre negativ.
  • De har høyere sysselsettingsanslag i 2015 og 2016 enn storbedriftene. Det motsatte var tilfellet i 2014.
  • De varsler vesentlig færre oppsigelser og permitteringer.

- Det oppsiktsvekkende er at dette har snudd så fort rundt. I 2014 var de store mest optimistiske. Nå kan de mindre bedriftene være en stabiliserende faktor i økonomien. Det er i alle fall en tidsforsinkelse før dårligere konjunkturer rammer dem. Er vi heldige kan de dra oss gjennom den verste krisen, sier avdelingsdirektør Dag Aarnes i NHO til Dagens Næringsliv.

Mindre konjunkturutsatte

Aarnes peker på at mange av de mindre bedriftene er mindre konjunkturutsatte ettersom de først og fremst opererer på hjemmemarkedet.

Nesten 2400 bedrifter har svart på undersøkelsen i løpet av august. Blant dem er det 176 store bedrifter (over 100 ansatte) og 1377 små (mellom 4 og 20 ansatte).

DN trekker frem flere eksempler på mindre bedrifter som går godt, deriblant NHO-medlem Hospital IT fra Oslo. Bedriften med 15 ansatte leverer velferdsteknologi til omsorgsboliger, sykehjem og sykehus.

- Vi har vunnet en del store kontrakter i det siste og er veldig positive, sier en optimistisk sjef og gründer, Flemming Hegerstrøm, til avisen.

Kontakt oss