Småbedrifter utsatt for låneinnstramming

Bankene strammer inn overfor norske små og mellomstore bedrifter, viser NHOs siste medlemsundersøkelse.

Avdelingsdirektør Dag Aarnes sier bankenes låneinnstramming kan svekke den økonomiske veksten.

Publisert 16.12.15

Økonomisk politikk og analyse, SMB

I fjerde kvartals utgave av Næringslivets økonomibarometer er det en økende andel bedrifter som svarer at bankenes utlånspolitikk har negative konsekvenser for virksomhetene.

Særlig de små og mellomstore bedriftene påvirkes nå av endringer i utlånspolitikken til bankene. Bankene rapporterer også til Norges Bank at de vil foreta en innstramming i utlånspolitikken i bedriftsmarkedet, i hovedsak fordi de må holde av en større andel kapital med mer slike utlån.

Klikk på bildet for større versjon.

- Når bedriftenes tilgang på kreditt strammes inn, reduseres investeringene, og den økonomiske veksten blir svekket, sier avdelingsdirektør Dag Aarnes.

Også Edel Teige, leder for NHOs Forum for mindre bedrifter, er bekymret for det samme:

- Når små og mellomstore bedrifter nå merker at bankene strammer inn, kan det på sikt gjøre det vanskelig for bedriftene å få til omstilling og vekst.

Utfordring for hver femte bedrift

Andelen av NHO-bedriftene som oppgir at utlånspolitikken i bankene reduserer investeringene, øker nå. Det er særlig reiselivsnæringen og bygge- og anleggsnæringen som oppgir dette i undersøkelsen.

Det er en økning på seks prosentpoeng i andelen bedrifter som nå oppgir at bankenes utlånspolitikk fører til at bedriftene i deres bransje får lavere tilgang til kreditt. Over en femtedel av NHOs medlemmer oppfatter kredittmarkedet som utfordrende.

- Det er naturlig at kredittinstitusjoner er strengere i sin kredittpraksis i tider med økt økonomisk usikkerhet. Det er også viktig å understreke at en for løs kredittpraksis ikke er ønskelig for hverken næringslivet eller økonomien som helhet, sier Aarnes.

Bør vurdere tiltak

- Men hvis årsaken til at bankene nå strammer inn kredittilgangen til næringslivet er av en regulatorisk art, kan det stilles spørsmål ved om myndighetene bør vurdere tiltak for å bidra til en bedre kredittflyt til næringslivet.

Aarnes understreker at små og mellomstore bedrifter – i større grad enn store virksomheter, som trekker mot obligasjonsmarkedet – er avhengig av banker for å få kreditt.

- Politikken Norge fører med å være først ute med nye kapitalkrav og tidligere ute enn andre land er unødvendig risikabel, sier Dag Aarnes. - Myndighetene regulerer for fort og for mye.