Vi bygger ned vår industrikapasitet

- Investeringene i fastlands-Norge er de laveste på 40 år i forhold til verdiskapingen, sier NHOs avdelingsdirektør for samfunnsøkonomi og skatt, Dag Aarnes.      

Se Dag Aarnes forklare og illustrere utviklingen for investeringer i industrien på fastlandet.

Publisert 17.03.14

Økonomisk politikk og analyse

Aarnes beskriver utviklingen for investeringer i fastlandsindustrien fra 1970-tallet til i dag. 

-  Det er større kapitalslit enn investeringer. Dette betyr at vi bygger ned vår samlede industrikapasitet, sier Aarnes.