Uførepensjon for offentlige ansatte

For høy kompensasjon

- Forslaget fra den avtroppende regjeringen gjør at det totale kompensasjonsnivået på uførepensjon i offentlig sektor fortsatt er for høyt. Det må være mer lønnsomt å jobbe enn å motta trygd. Dette må den nye regjeringen ta tak i, sier NHO.

Publisert 04.10.13

Pensjon og forsikring

Arbeidsdepartementet la i dag frem forslag til ny uførepensjon for offentlig ansatte.  NHO hadde flere merknader i sitt høringssvar. Disse er ikke tatt hensyn til i det nye forslaget. -Det er avgjørende at uføreordninger støtter opp under arbeidslinjen; det må være mer lønnsomt å arbeide enn å motta trygd. Vi mener at den nye modellen ikke bidrar i denne retning, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard, og ber den nye regjeringen om å gjøre endringer i det nye forslaget.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175