Nye pensjonsregler fra nyttår

Ny lov om tjenestepensjon og forskrift for innskuddspensjon er på plass og trer i kraft fra nyttår.

Publisert 13.12.13

Pensjon og forsikring

NHO er veldig fornøyd med at de nye maksimalgrensene for innskuddspensjon og nytt regelverk for tjenestepensjon nå er landet.

Ny lov om tjenestepensjon var oppe til 2. gangs behandling i Stortinget 10. desember, og i statsråd 13. desember. Det er besluttet at kostnader vil komme i tillegg til maksimale grenser for årlig innskudd. For øvrig ble loven vedtatt i tråd med regjeringens forslag.

Videre har Finansdepartementet i dag sendt ut forskriftsendring for innskuddspensjon med nye maksimalgrenser for innskudd. Disse er satt til det samme som ble vedtatt for lov om tjenestepensjon, nemlig inntil 7 prosent av lønn opp til 12 G, og mulighet for tilleggsinnskudd på inntil 18,1 prosent mellom 7,1 og 12 G. For innskuddspensjon kan sparing fortsatt starte fra 1 G slik det er i dag, men det åpnes også for at bedriften kan velge å starte sparing fra første krone.

Knekkpunkt for sparesatsen er endret ved lov og flyttes fra 6 G til 7,1 G. Bedrifter med innskuddspensjonsordning får tre år på seg til å endre knekkpunkt fra 6 G til 7,1 G.

Lov og forskrift trer i kraft fra 1.1.2014.

For NHO har det vært svært viktig at bedriftene fortsatt kan starte sparing fra 1 G, da et krav om å skulle starte sparing fra første krone ville ført til en betydelig kostnadsøkning. Vi minner om at sparing fra 1 G har sin bakgrunn i en vurdering av hva alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen tilsammen gir for ulike lønnsnivå.

Minste lovpålagte sparing (OTP) er fortsatt 2 prosent av lønn fra 1  12 G.

"Gamle" (dagens) maksimale sparenivå for innskuddspensjon. Knekkpunkt 6 G:

Nye maksimale sparerammer for innskuddspensjon. Knekkpunkt 7,1 G. Sparing for 1-12 G. Åpnes for mulighet til å velge sparing fra første krone:

Maksimale sparerammer for tjenestepensjon.
For tjenestepensjon skal sparing skje fra første krone:

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Mobil
92400103