Arbeidsskadeforsikring

Regjeringen trekker lovforslag

NHO er godt fornøyd med at Regjeringen trekker lovforslaget om endringer i lov om arbeidsskadeforsikring.

Publisert 12.11.13

Pensjon og forsikring

Regjeringen meldte i dag at de vil trekke en rekke proposisjoner og stortingsmeldinger som ble fremmet av Stoltenberg II-regjeringen, deriblant Prop.193L(2012-2013)Lov om arbeidsskadeforsikring.

- Det er svært positivt at Regjeringen har valgt å tenke seg om i denne saken. NHO hadde flere innvendinger mot sentrale deler av endringsforslagene. Vi håper at den nye regjeringen sørger for at det blir en mer rettferdig forsikringsordning som i større grad fremmer arbeidslinja, sier Lars Jacob Hiim, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO.  

Kontakt oss