Naturskadeforsikring

Forsikringsselskapene har med naturskadeforsikringen som er obligatorisk for alle bedrifter bygget opp naturskadefond som er flere ganger større enn nødvendig. NHO krever at fondene bygges ned og det må leveres totalregnskap. Forsikringskundene må være representert i fondsordningen.

Publisert 05.09.13

Pensjon og forsikring

Naturskadeforsikring er en obligatorisk forsikringsordning. Alle forsikringstakere som kjøper brannforsikring må også tegne naturskadedekning. Alle forsikringsselskap som selger brannforsikring plikter å være med i naturskadeordningen. 

NHO arbeider for at naturskadefondene kun benyttes til å betale naturskadeerstatning, og for at naturskadefondene bygges ned. NHO krever totalregnskap fra fondene og at utlikningsmekanismen i ordningen endres. NHO mener at forsikringskundene skal være representert i styret for ordningen.
graf

Kilde: NHO og Finansnæringens Fellesorganisasjon

Naturskadefondene for store
Loven sier at forsikringsselskapene skal ta inn tilstrekkelig premie for å dekke naturskadeerstatning og kostnader. Eventuelle naturskadefond skal benyttes til naturskadeerstatninger og kostnader.

Forsikringsselskapene alene administrerer ordningen, da styret for ordningen utelukkende består av representanter for forsikringsnæringen og ordningen er del av finansnæringens poolkontor.

Forsikringsselskapenes representanter har satt premien for høyt, med den konsekvens at det har bygget seg opp store fond. NHO anslår at fondet nå er mellom 12 og 17 milliarder kroner. I sammenlikning er årlig total premie for all brannforsikring i Norge 14 milliarder. Årlig naturskadepremie er omtrent 1 milliard. Det vil si at fond på 12 til 17 milliarder alene kunne finansiert naturskadepremien de neste 10-20 årene. 

Myndighetenes instruks 
Myndighetene har fastsatt en instruks for ordningen, men denne instruksen ble ved en inkurie utformet slik at den ikke tok hensyn til at det kunne bygge seg opp fond. Instruksen inneholder dermed bestemmelser som hindrer at fondene kan bygges ned.

Naturskadeordningen er solidarisk og erstatninger skal fordeles mellom alle forsikringsselskapene. Fordelingsnøkkelen i instruksen tar ikke hensyn til størrelsen på fondene, men fordeler erstatningene mellom selskapene med utgangspunkt i årets premie. 

De store etablerte forsikringsselskapene sitter med brorparten av naturskadefondene, og nye forsikringsselskap har ikke hatt anledning til å bygge opp fond. Om fondene skal bygges ned med gjeldende fordelingsnøkkel, ville dette innebære at nyetablerte forsikringsselskap som ikke har hatt tid til å bygge naturskadefond går konkurs. Nye forsikringsselskap ville også effektivt bli hindret fra å etablere seg i Norge.

NHO mener forsikringskundene må være representert i styret for ordningen.