Slik fungerer "anbefalt pensjon"

Med Anbefalt Pensjon blir pensjonsmidlene automatisk plassert med den aksjeandelen som Storebrand anbefaler som er tilpasset den enkeltes alder. Dermed legges det til rette for at den ansatte skal få mest mulig ut av sin pensjonssparing.

Publisert 29.05.13

Pensjon og forsikring

Det viser seg at få ansatte gjør et aktivt valg og selv bytter spareprofil på sin pensjonssparing. Derfor har Storebrand utviklet en ny spareløsning som automatisk tilpasses den ansattes alder. Er den ansatte ung, vil en stor del av pensjonssparingen bli plassert i aksjemarkedet. Aksjer gir større muligheter for høy avkastning over tid og vil dermed kunne bidra til en høyere pensjon. Men aksjemarkedet kan svinge, så når den ansatte blir eldre, vil pensjonssparingen automatisk flyttes gradvis over i rentepapirer for å sikre den oppsparte pensjonen.

Oppstartsprofil - Vi ønsker å gjøre det enkelt for våre medlemmer. Derfor har vi valgt å innføre spareløsningen Anbefalt Pensjon som ny oppstartsprofil i NHO Tjenestepensjon. Dette gjelder nå for alle nye avtaler, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

I løpet av høsten vil alle bedrifter som allerede har NHO Tjenestepensjon, få Anbefalt Pensjon som oppstartsprofil. De vil motta mer informasjon om dette fra Storebrand.

Endre selv Vær oppmerksom på at det er kun nye ansatte som meldes inn i pensjonsordningen som endringen vil gjelde for. Eksisterende ansatte som allerede er med i pensjonsordningen, må selv gå inn på sine personlige sider på www.storebrand.no og velge Anbefalt Pensjon som spareprofil.

Kontakt oss