Dyrere ytelsespensjoner fra 2015

Kostnadene ved å ha ytelsespensjoner har økt i flere omganger de siste årene på grunn av lave rentenivå og økende levealder. Fra 2015 går prisene opp igjen.

Publisert 27.06.14

Pensjon og forsikring

Finanstilsynet meldte 26. juni at de har besluttet at den maksimale beregningsrenten i livsforsikring skal settes ned fra 2,5 til 2,0 % for ny opptjening fra 1. januar 2015.

En slik reduksjon vil innebære en premieøkning på rundt 13-15 prosent for ny opptjening i ytelsespensjonsordninger. NHO, sammen med de fleste andre høringsinstanser, gikk i høringsrunden i mot forslaget om nedsettelse. Finanstilsynet har likevel besluttet at renten skal settes ned.

Finanstilsynet foreslo også for 2013 og 2014 en nedsettelse av renten, men dette ble begge år stanset av Finansdepartementet. Det var også den gang mye motstand i høringsrundene.

De økte kostnadene fra 2015 kommer i tillegg til en 5-10 prosents premieøkning som kom i 2014 på grunn av økende levealder. De gjentatte økningene på premien for ytelsespensjon ventes føre til økt tempo på avvikling av ytelsespensjon for overgang til innskuddspensjon.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175