Ett år på å tilpasse deg ny uførepensjon

Nytt uførepensjonsregelverk trer i kraft fra 1. januar 2016, men bedriftene har ett år på å tilpasse seg.

– NHO er fornøyd med at loven nå trer i kraft raskt, samtidig som bedriftene får mulighet til å bruke ett år på å tilpasse seg den nye ordningen hvis de ønsker det, sier avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal i NHO.

Publisert 05.10.15

Pensjon og forsikring

Dette foreslår Finanstilsynet i et høringsnotat som Finansdepartementet nå har sendt på høring.

Nye regler for uføretrygd i folketrygden trådte i kraft fra 1. januar 2015. Samtidig kom endrede skatteregler for både uføretrygd og uførepensjon.

I forslaget som nå er sendt på høring er det foreslått at loven skal tre i kraft fra 1. januar 2016. Etter dette vil det være mulig å tegne uførepensjon etter det nye regelverket i lov om tjenestepensjon.

For bedrifter som allerede har uførepensjon (etter lov om foretakspensjon) foreslås det at bedriften skal få mulighet til å bruke tiden frem til 31. desember 2016 før de må være over på ny uførepensjonsordning.

– NHO er fornøyd med at loven nå trer i kraft raskt, samtidig som bedriftene får mulighet til å bruke ett år på å tilpasse seg den nye ordningen hvis de ønsker det, sier avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal i NHO.

Overgangen vil skje ved at uførepensjonsordningen etter lov om foretakspensjon avvikles. Hvis ordningen i dag har fripoliseopptjening vil avviklingen bety at medlemmets rett til opptjent pensjon sikres med en fripolise.

Høringsnotatet inneholder også utkast til forskrift. Høringsfristen er 13. november.