Finansdepartementet må revurdere beregningsrenten

NHO og de andre arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene ber Finansdepartementet revurdere Finanstilsynets beslutning om å sette ned den maksimale beregningsrenten i livsforsikring fra 1. januar 2015.

Publisert 01.09.14

Pensjon og forsikring

Finanstilsynets beslutning vil føre til en premieøkning på 13 - 15 prosent.

– Dette vil gjøre det vesentlig dyrere for bedrifter med ytelsespensjon, sier Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør i NHO.

Finanstilsynet trosset høringsinstansene

En nedsettelse av den maksimale beregningsrenten fra 2,5 prosent til 2,0 prosent vil innebære en premieøkning på rundt 13-15 prosent for ny opptjening i ytelsespensjoner. Det fremgår av høringssvarene i saken at nesten samtlige høringsinstanser, NHO inklusiv, gikk imot forslaget om nedsettelse. Til tross for dette vedtok Finanstilsynet å sette ned renten.

NHO skrev i sitt høringssvar at flere forhold tilsier at man bør avvente en vurdering av eventuell nedsettelse ett år til.

  • Det er p.t. ikke avklart hvilke retningslinjer som vil gjelde for fastsettelse av maksimal beregningsrente etter innføring av Solvens II i 2016
  • Det forventes en positiv renteutvikling
  • En nedsettelse av beregningsrenten vil ha begrenset effekt på pensjonsinnretningenes soliditet
  • En nedsettelse vil, sammen med premieøkning på grunn av økt levealder fra 2014, medføre en betydelig premieøkning for bedriftene