Finanstilsynet forbyr Storebrands etableringsgebyr

Finanstilsynet forbyr nå Storebrand å bruke de nyinnførte etableringsgebyrene ved utstedelse av fripoliser. NHO har i lang tid stilt spørsmål ved selskapenes adgang til å ta et slikt gebyr og nivået på dette.

Publisert 06.05.14

Pensjon og forsikring

Storebrand meldte i fjor at de ville innføre ett nytt gebyr for utstedelse av fripoliser. Dette reagerte NHO på fordi gebyret ville utgjort en betydelig økt kostnad for bedrifter som endrer sine fra pensjonsordninger fra ytelses- til innskuddspensjon. I et brev til Finanstilsynet i mars 2013 stilte NHO spørsmål ved selskapenes adgang til å ta slike gebyrer og størrelsene på disse, sett opp mot formålet.

Finanstilsynet har nå konkludert med at Storebrands etableringsgebyr må forbys i den form og størrelse som ble innført fra 1. januar 2014. Bakgrunnen for dette er at tilsynet mener Storebrand ikke har dokumentert at prisen står i rimelig forhold til den risiko som overtas og de tjenester som ytes.

Gebyret for utstedelse av fripoliser ville ha utgjort inntil 5115 kroner per person.  -NHO mener dette ville ha medført en betydelig kostnad for bedrifter som ønsker å endre sine pensjonsordninger, sier Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør for pensjon og forsikring i NHO.

-NHO er svært tilfreds med at Finanstilsynet i denne saken har vurdert bransjens prisfastsettelser og at de nå setter foten ned for urimelig prising, sier Mildal.  

Mildal understreker at det i en tid hvor det er ikke er konkurranse i markedet for ytelsespensjoner og fripoliser er særlig viktig at Finanstilsynet følger tett med på prisnivået som selskapene benytter.

NHO oppfordrer bedrifter som allerede har betalt dette gebyret til å ta kontakt med Storebrand.