Fjerner skjerming av alderspensjoner for uføre

Regjeringen foreslår å fjerne skjerming for levealdersjustering av alderspensjonen for uføre. NHO er tilfreds med at regjeringen dermed sikrer at et viktig virkemiddel i pensjonsreformen nå også gjelder denne gruppen.   

Publisert 28.04.14

Pensjon og forsikring

I forslaget fjernes skjermingen for personer født i 1948 eller senere.  Da denne skjermingen ble innført, var NHO negative til forslaget og fryktet at denne gruppen ville komme relativt bedre ut økonomisk enn personer som ikke var uføre. Dette synet deles nå av Arbeids- og sosialdepartementet.

Regjeringens forslag er et viktig tiltak for å sikre arbeidslinjen, og dermed at det alltid skal lønne seg å ha stått i jobb lengst mulig. Selv om ingen velger å bli ufør, ville det være urimelig at man skulle oppnå et høyrere pensjonsnivå som ufør enn mange av de som står i jobb til de blir alderspensjonister, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO. 

 Regjeringens forslag er en oppfølging av Sundvolden-erklæringen der det heter at Regjeringen vil "levealderjustere utføres alderspensjon på lik linje med øvrige pensjonister". 

Les mer om saken i Arbeidsdepartemetets pressemelding