LIVSFORSIKRING

Frykter premieøkning

En nedsettelse av maksimal beregningsrente i livsforsikring vil innebære en stor premieøkning for bedriftene. NHO jobber for at renten ikke skal settes ned fra 2015.

Publisert 30.09.14

Pensjon og forsikring

NHO og andre arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner har i dag hatt et møte med Finansdepartementet. Der ba de departementet revurdere Finanstilsynets beslutning om å sette ned den maksimale beregningsrenten i livsforsikring fra 1. januar 2015.

Møtet er en oppfølging av organisasjonenes brev til Finansdepartementet fra august.

En nedsettelse av den maksimale beregningsrenten fra 2,5 prosent til 2,0 prosent vil innebære en premieøkning på rundt 13-15 prosent for ny opptjening i ytelsespensjoner. Det fremgår av høringssvarene i saken at nesten samtlige høringsinstanser, NHO inklusiv, gikk imot forslaget om nedsettelse. Til tross for dette vedtok Finanstilsynet å sette ned renten.

- Statssekretær Jon Gunnar Pedersen lyttet til våre argumenter, og varslet at de vil vurdere innspillene før de gir en endelig tilbakemelding, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.