NHO TJENESTEPENSJON

God avkastning for pensjonspengene

- NHO Tjenestepensjon gir mer enn seks prosent årlig avkastning. En god investering, sier investeringsdirektør i Storebrand, Lars-Erik Eriksen.

Investeringsdirektør i Storebrand, Lars-Erik Eriksen.

Investeringsdirektør i Storebrand, Lars-Erik Eriksen.

Publisert 19.02.15

Pensjon og forsikring

Som Storebrands investeringsdirektør jobber Eriksen hver dag for å gi mer enn en million nordmenn bedre pensjon.

Storebrand har åtte års erfaring med pensjonsporteføljene i NHO Tjenestepensjon. - Det lønner seg å investere pensjonsmidlene. På den måten tar vi del i verdiskapingen i samfunnet, sier Eriksen.

Fasiten for NHO Balansert Pensjon viser en årlig avkastning på 6,1 prosent. Forvaltningskostnadene dekkes av arbeidsgiver. Dette innebærer at 1 000 kroner som ble satt inn ved oppstarten for åtte år siden har vokst til 1 600 kroner i dag.

Investeres i 1800 selskaper

NHO Balansert Pensjon består av halvparten aksjer i selskaper spredd over hele verden og halvparten utlån til stater og selskaper. Fondet er det mest brukte blant de drøyt 60 000 ansatte i medlemsbedrifter som har NHO Tjenestepensjon.

- Ved å investere pensjonsmidlene i bedrifter tar man del i verdiskapningen i samfunnet. Bedriftene produserer sine varer og tjenester stadig mer effektivt, og deler av denne produktivitetsgevinsten kommer typisk eierne til gode, sier Eriksen.

- Samtidig sprer vi investeringene på 1 800 selskaper over hele verden. Slik reduserer vi risikoen for å tape mye om et enkeltselskap skulle gå konkurs, sier han.

Rett risiko til rett tid

Den balanserte porteføljen passer for mange, og er derfor blitt svært populær. Nylig har Storebrand imidlertid forbedret løsningen for kundene slik at de ansatte får pensjonssparingen tilpasset sin alder.

Denne løsningen kalles Anbefalt Pensjon, og er et viktig grep for å hjelpe ansatte med innskuddspensjon i Storebrand til bedre pensjon.

En erfaring med innskuddspensjon er at veldig få ansatte logger seg inn og tar aktivt stilling til hvordan pensjonen deres investeres. Derfor har vi laget Anbefalt Pensjon, der den ansatte bare trenger å ta ett valg, så tar vi oss av resten.

Med Anbefalt Pensjon plasseres 80 prosent av pensjonsmidlene til ansatte under 42 år i aksjer.

Fra det er 25 år igjen til den ansatte blir 67 år, trappes gradvis aksjeandelen ned. Slik reduseres risikoen for at pensjonsverdiene skal falle rett før en skal ta ut pensjonen.

Storebrand Anbefalt Pensjon er gjort til standardvalget for nyansatte i de aller fleste av de i underkant av tre tusen bedriftene i NHO Tjenestepensjon. De som ble ansatt før Anbefalt Pensjon er lansert må imidlertid selv aktivt velge løsningen. 

Kontakt oss