Ikke et angrep på ideelle organisasjoner

I Dagsavisen påstås det at NHO angriper ideell sektor når vi tar til orde for at alle aktører i helse- og velferdsmarkedet må betale for sine egne pensjonsforpliktelser.

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO.

Publisert 18.09.14

Pensjon og forsikring

- Vår kritikk er ikke rettet mot de ideelle aktørene. Det vi er imot er ideen om at staten skal betale pensjonsregningene til en aktør, og la konkurrenten ta sine egne regninger. Det er det Virke ber om når de ber staten betale gamle pensjonsforpliktelser i ideelle organisasjoner, sier Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO.

Ytelsespensjon koster mer

Private bedrifter i helse- og velferdsmarkedet har i stor grad tatt i bruk nye og mer bærekraftige pensjonsordninger. Ideelle aktører har imidlertid ofte hatt offentlige ytelsespensjoner som i de siste årene har vist seg stadig mer kostnadskrevende. Selv om dette har vært en tydelig utvikling har ikke aktørene før nå tatt grep for å komme over på mer bærekraftige ordninger.  Men det betyr ikke at staten skal ta ansvaret for pensjonsforpliktelsene de har pådratt seg.

Når vi i tillegg vet at både private og ideelle aktører konkurrerer om de samme oppdragene i helse- og velferdsmarkedet, vil det virke konkurransevridende og urettferdig om staten skulle gi en håndsrekning til en gruppe og ikke til en annen.

Det er grunn til å gjenta fra tidligere ordveksling om temaet, at ideelle organisasjoner utvilsomt gjør en formidabel jobb, men det gjør også konkurrentene i private virksomheter.