Lettere å samle pensjonssparing fra flere arbeidsgivere

En enkelt pensjonskonto gjør det lettere å samle pensjonssparing fra flere arbeidsforhold. Samtidig er det viktig å øke muligheten for å spare til egen pensjon.

- En pensjonskontomodell kan gi arbeidstaker økt innflytelse over forvaltning av egne pensjonsmidler, sier NHO-direktør Svein Oppegaard

Publisert 19.01.16

Pensjon og forsikring

Dette går fram av pensjonsutredninger som Norsk Industri og Fellesforbundet i dag har presentert.

-  Det er spennende at begge utredningene inneholder skisser som beskriver en pensjonskontoløsning, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Svein Oppegaard.  Utredningene beskriver også hvordan den enkelte arbeidstaker kan få en utvidet og mer fleksibel mulighet til å spare differanse mellom de tillatte maksimale satser i en innskuddspensjonsordning og arbeidsgivers innskuddsnivå.

Det var ved hovedoppgjøret i 2014 at Fellesforbundet og Norsk Industri var enige om å gjennomføre disse utredningene.  Begge partene valgte å engasjere eksterne rådgiver til utredningsarbeidet, Fellesforbundet har benyttet Gabler, og Norsk Industri valgte Deloitte. Gabler og Deloitte har overlevert sine utredninger basert på deres egne selvstendige analyser og vurderinger.

-  En pensjonskontomodell kan gi arbeidstaker økt innflytelse over forvaltning av egne pensjonsmidler. Midler fra ulike arbeidsforhold kan samles løpende i en pensjonskonto, som en lønnskonto, der den enkelte selv har valgt leverandør og forvaltningsløsning.  Vi tror at en slik modell kan gi arbeidstaker økt innsikt og bevissthet om egen pensjon, samt enklere prognoser på fremtidig pensjonsnivå. Den er også egnet til å kombineres med individuell sparing, sier Oppegaard.  Han understreker at forslaget vil kreve enkelte lovendringer.

 -  Skissen kan erstatte dagens ordning der pensjonssparingen skjer hos den leverandøren som bedriften har valgt for pensjonsordningen, og der det ved fratredelse / pensjonering utstedes pensjonskapitalbevis. I en pensjonskontomodell er det derimot naturlig at det er arbeidstaker som har ansvar for kostnader til administrasjon og forvaltning også i opptjeningstiden. En slik endring kan eventuelt kompenseres ved justert sparenivå slik at den blir kostnadsnøytral.

Utredningene er basert på de premisser som Fellesforbundet og Norsk Industri ble enige om i tariffoppgjøret 2014, og med det basert på lov om innskuddspensjon. Det er videre lagt til grunn at ordningene hverken medfører krav om balanseføring eller økte pensjonskostnader for bedriftene.