NHO Forsikring er godt ivaretatt

Finansavisen har i dag et oppslag om forsikringsselskapet Gables økonomiske vanskeligheter. Det påstås her at dette kan skape problemer for kunder av NHO Forsikring.

Mennesker

Illustrasjonsfoto: iStockPhoto

Publisert 18.07.16

Pensjon og forsikring

- Basert på de vurderinger Norwegian Broker har gjort av situasjonen rundt forsikringsselskapet Gable ser vi ingen grunn til bekymring for våre medlemsbedrifter eller deres ansatte, sier Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør for pensjon og forsikring i NHO.

Mildal viser til følgende redegjørelse fra Norwegian Broker, mottatt 18. juli fra adm. direktør Jørn Gisvold:

"Trygt å være NHO-bedrift i Gable
Finansavisen har i dag en artikkel om Gable som forsikringsgiver for bedrifter som benytter NHO Forsikring. I artikkelen spekuleres det i om dette er en trygg nok løsning.

Fakta: Gable Insurance er forsikringsgiver for noen av NHO Forsikring sine kunder, på noen forsikringsområder. Først og fremst yrkesskade- og ting-forsikringer. Gable har vært forsikringsgiver for disse ordningene siden oppstart i 2014, og har håndtert alle utfordringer og skadeutbetalinger på en utmerket måte. Selskapets utfordringer med å tilfredsstille kapitalkravene iht Solvens II, er vel kjent, og Norwegian Broker har fulgt med i utviklingen med tett oppfølging av hvordan denne utfordringen løses. Norwegian Broker er NHOs faste forsikringsmegler, og har i den forbindelse fremforhandlet forsikringsavtaler for NHO-fellesskapet.

Norwegian Broker har plassert forsikringsdekninger i Gable Insurance i mange år, og i hele denne perioden opplevd at de har stått for sine forpliktelser på en utmerket måte. Det har vi tillit til at de vil gjøre også i fremtiden.

For å løse utfordringene knyttet til Solvens II kravene, har Gable valgt å endre virksomhetsform, fra Forsikringsselskap til Agentur, hvor de representerer andre forsikringsselskaper, i stedet for å ha egen forsikringskonsesjon. Denne endringen skjer i løpet av Q3 2016. Norwegian Broker har alternative forsikringsgivere i beredskap, i tilfelle det skulle bli nødvendig, eller ønskelig å bytte ut Gable som forsikringsgiver helt eller delvis. Disse endringene vil kunne gjøres på meget kort varsel.

I dagens artikkel i Finansavisen sammenlignes denne situasjonen med den som rammet norske bedrifter i 2005. Det er ikke en korrekt sammenligning. EIA var ikke et forsikringsselskap, og de hadde heller ingen avtaler om å representere noen forsikringsselskaper som agent. Den aktivitet de utførte, var svindel.

Når det gjelder det generelle tilbudet til NHOs medlemsbedrifter gjennom NHO Forsikring, så er det mange forsikringsselskaper som er involvert. Så vel norske som nordiske og internasjonale. Det er summen av disse som bidrar til at medlemsbedriftene oppnår så gode betingelser som de faktisk gjør. De forsikringstekniske resultatene er meget bra, så det premienivået bedriftene har fått, er absolutt forsvarlig også fra et forsikringsteknisk og økonomisk utgangspunkt.

Norwegian Brokers vurdering er at alle NHOs medlemsbedrifter, som har forsikringer gjennom Gable Insurance, kan være helt trygge på at de vil få erstattet sine tap, hvis forsikringene skulle komme til anvendelse."

Kontaktinformasjon

Ved ytterligere spørsmål kan administrerende direktør i Norwegian Broker, Jørn Gisvold, kontaktes på telefon 922 43 500 eller e-post jorn.gisvold@norwegianbroker.no

Om NHO Forsikring

NHO Forsikring er NHOs innkjøpsfellesskap for forsikringsmeglingstjenester. Ordningen driftes av Norwegian Broker, som er forsikringsmegler for de av NHOs medlemsbedrifter som velger å benytte seg av denne ordningen. Ved å forhandle på vegne av NHOs medlemsbedrifter har man oppnådd betydelig bedre betingelser i forsikringsmarkedet enn det den enkelte medlemsbedrift får til på egenhånd.

Kontakt oss