NHO Forsikring sikrer asylmottak

NHO Forsikring har fremforhandlet en avtale for de av NHOs medlemsbedrifter som er involvert i drift av asylmottak.

NHO Forsikring har løst problemet med at bedrifter har hatt vanskeligheter med å få forsikret asylmottak. (Illustrasjonsfoto: UDI)

Publisert 08.12.15

Pensjon og forsikring

Dagens akutte situasjon med stor tilstrømming av asylsøkere til Norge har medført et omfattende og umiddelbart behov for mottaksplasser. Mange virksomheter som har ønske om å innlosjere asylanter har den siste tiden opplevd at norske forsikringsselskap har sagt opp, eller nektet å fornye, forsikringsavtalen fordi selskapene anser innlosjering av asylanter som en betydelig økt brannrisiko.

NHOs innkjøpsfellesskap NHO Forsikring, som driftes av Norwegian Broker, har for å løse denne vanskelige situasjonen fremforhandlet en avtale for de av NHOs medlemsbedrifter som er involvert i drift av asylmottak.

Ordinære vilkår

Løsningen innebærer at medlemsbedriftene kan få forsikret bygninger som benyttes til asylmottak til ordinære vilkår. Forsikringsløsningen tilbys gjennom et utenlandsk forsikringsselskap, og har en noe høyere egenandel og premie enn ordinær bygningsforsikring. Det forutsettes også at lov- og forskriftspålagte krav, samt sikkerhetsforskrifter, følges av virksomheten.

NHO anser med dette å ha fått på plass en løsning som kan avhjelpe situasjonen for våre medlemsbedrifter.

- Det forhold at det for mange av disse bedriftene nå ellers er vanskelig å få tegnet forsikring på asylmottak, spesielt akuttmottak, er imidlertid uheldig. Vi håper derfor at forsikringsbransjen i større grad enn i dag kommer på banen og tilbyr dekninger til betingelser som er overkommelige, sier Lasse Tenden, fagsjef for asylmottakene i NHO Service.

Kontakt

For nærmere informasjon om NHO Forsikring og forsikring av asylmottak for medlemmer av NHO, ta kontakt med:

For øvrige henvendelser om ordningen, ta kontakt med

  • NHO Service, ved Lasse Tenden
  • NHO, ved Kristin Diserud Mildal (se nedenfor)

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Mobil
92400103