Helseforsikring

Ny rapport: Helseforsikring reduserer ikke sykefraværet

– Det er forebyggende arbeid som har størst effekt på vårt sykefravær, sier NHO-direktør Svein Oppegaard om funnene i SINTEF-rapporten.

– Det er det forebyggende arbeidet som har størst effekt for å redusere sykefraværet, blant annet har NHOs medlemsbedrifter redusert sykefraværet i tråd med IA avtalens mål, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Publisert 03.09.15

Pensjon og forsikring

SINTEF har med finansiering av NHOs arbeidsmiljøfond gjennomført en undersøkelse om hvorvidt helseforsikring bidrar til å redusere sykefraværet i bedriftene. Det ble også gjennomført en undersøkelse som skulle avdekke sammenhengen mellom endringer i ventetid for behandling og sykefraværet.

Det har vært hevdet fra forsikringsselskapene at helseforsikringer medfører enklere og raskere tilgang til helsetjenester og med dette en reduksjon i sykefraværet.

Samtidig har antall personer med privat helseforsikring gjennom sin bedrift økt fra om lag 15 000 i 2003 til om lag 450 000 i 2015 med en gjennomsnittlig kostnad på 2 300 kroner per ansatt.

SINTEFs funn er klare: Hverken tegning av privat helseforsikring eller redusert ventetid gir utslag i redusert sykefravær. Årsaken er, ifølge SINTEF, at helseforsikringen i første rekke er rettet inn mot sykdommer som lar seg behandle på en forholdsvis enkel måte. I tillegg er det stor variasjon i ventetidene. De som har alvorlig lidelser, eller de som kan ha en stor nytte av behandlingen, blir prioritert og tatt til behandling tidligere enn andre pasientgrupper.

– Det finnes ingen "quick fix" for å redusere sykefraværet, en må jobbe langsiktig med forebyggende arbeid, sier Svein Oppegaard.

Han mener IA-avtalen er et eksempel på dette.

– Ved å jobbe systematisk med sykefravær på arbeidsplassene, har NHOs medlemsbedrifter redusert sykefraværet i tråd med IA avtalens mål. Gjennom trepartssamarbeidet med forpliktelser hos både myndighetene, NAV og leger i tillegg til partene, vil fraværet kunne påvirkes, avslutter Oppegaard.

Rapporten ble presentert på et forkostmøte i Næringslivets hus torsdag 3. september. Her kan du lese foilene fra foredragsholderne.

Les hele SINTEFs rapport om helseforsikring.

Les hele SINTEFs rapport om ventetider.

Les mer om sykefravær, IA og HMS.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Mobil
92400103