Nye regler for uførepensjon i tjenestepensjoner trer i kraft tidligst neste år

Utkast til forskrifter og høringsnotat vil være klart innen 25. september.

Publisert 02.07.15

Pensjon og forsikring

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å vurdere behov for forskrifter, herunder overgangsregler, til den nye lovteksten om uførepensjon i tjenestepensjoner (Lov 5. mai 2015 nr. 31 om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon)).

Finanstilsynet skal også vurdere når de nye reglene kan og bør tre i kraft. Finansdepartementet legger til grunn at det tidligst vil være aktuelt fra 1. januar 2016.

Finanstilsynet skal innen 25. september ha utarbeidet et utkast til forskrifter og høringsnotat.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Mobil
92400103