Pensjonssparing etter 67 år

Har bedriften en lukket ytelsesordning? Nå er det avklart at bedriften kan overføre ansatte over 67 år - som har full opptjening - til en innskuddsordning som oppfyller minstekravet.

Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør for pensjon og forsikring i NHO.

Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør for pensjon og forsikring i NHO. (Foto: Anne Birgitte Hjelseth)

Publisert 18.08.15

Pensjon og forsikring

Dette har NHO etterspurt lenge og har nå fått støtte fra Finansdepartementet.

NHO mottok 11. august en uttalelse fra Finansdepartementet som gjelder videre pensjonssparing for ansatte som har full opptjening i en lukket ytelsespensjonsordning og som jobber videre i bedriften etter nådd opptjeningsalder, ofte 67 år.

- NHO er svært tilfreds med at det er slått fast at bedriftene har mulighet til å la disse ansatte få en videre opptjening i en innskuddspensjonsordning med lavere sparenivå enn for øvrige ansatte, bare sparingen oppfyller minstekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon, sier Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør for pensjon og forsikring i NHO.

Hun sier at flere bedrifter som har ønsket en slik løsning, har fått svar fra sine pensjonsleverandører og rådgivere at dette ikke er mulig. Dette fordi selskapene har tolket reglene slik at man ikke kan ha et lavere sparenivå for denne gruppen enn for øvrige ansatte med innskuddspensjon.

NHO kontaktet Finansdepartementet om saken allerede i 2012, som da sendte den videre til Finanstilsynet for uttalelse. - Finanstilsynets vurdering av saken var også i tråd med NHOs syn, sier Mildal.

Alle må forholde seg til avklaringen

- Vi forventer nå at alle pensjonsleverandører og rådgivere forholder seg til departementets avklaring og gir tydelig informasjon til alle sine kunder om denne muligheten.

I følge Mildal kan det for bedriftene dreie seg om store forskjeller i de årlige innbetalte sparebeløpene mellom en innskuddsordning høye sparenivåer og en innskuddspensjonsordning på OTP-nivå. - Hvis den ansatte med full opptjening i en lukket ytelsesordning jobber videre i bedriften etter 67 år og har en lønn på 12 G, vil bedriften for eksempel måtte årlig betale rundt 130.000 kroner mer i en maksimumsordning enn det bedriften må for videre opptjening i en innskuddsordning på OTP-nivå.

Fornuftig med OTP-nivå

- Å velge en innskuddsordning på OTP-nivå for disse ansatte, selv om øvrige ansatte har høyere innskuddspensjonsordning, kan være et fornuftig valg for mange bedrifter.
Dette er ansatte som allerede har fått en full opptjening i en ytelsespensjonsordning, sier hun.
Med nye aldersgrenser i arbeidsmiljøloven og med mange bedrifter som lukker eller avvikler sine ytelsesordninger, har det vært ekstra viktig for NHO at avklaring på dette spørsmålet nå endelig har kommet fra Finansdepartementet, sier Kristin Diserud Mildal

Tre alternativer

Finansdepartementet kom i samme brev også med avklaring på hvilke ulike varianter bedriften kan velge mellom når det gjelder videre sparing for arbeidstakere som har full opptjening i ytelsespensjonen og som jobber videre etter nådd opptjeningsalder (ofte 67 år). For disse ansatte kan bedriften velge tre alternativer:

  1. Fortsatt opptjening på særlige vilkår i ytelsespensjonsordningen.
  2. Videre opptjening i innskuddspensjonsordning som minst skal oppfylle OPT nivå.
    Hvis bedriften har lukket ytelsesordning, der øvrige ansatte har høyere sparenivå enn OTP, kan likevel disse ansatte legges i en ordning med lavere sparenivå bare denne tilfredsstiller kravene til OTP.
  3. Engangsbetalt foretakspensjon.


Dette vil gjelde uavhengig av om ytelsesordningen er lukket eller åpen.

Bedriften må velge lik modell for alle arbeidstakere i ytelsesordningen som jobber videre, og det skal angis i regelverket for den ytelsesbaserte pensjonsordningen hvordan videre opptjening skal skje når arbeidstakeren har full opptjening i pensjonsordningen.

Du kan lese mer om nye aldersgrenser i arbeidsmiljøloven på NHOs spørsmål- og svarside. Her ligger også nærmere informasjon om regler for pensjonsopptjening for ansatte etter 67 år hvis den ansatte i en ytelsespensjonsordning ikke har full opptjening ved nådd opptjeningsalder, eller hvis den ansatte jobber i en bedrift med innskuddspensjonsordning.

 

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Mobil
92400103