Positivt om offentlig pensjon

– Det er positivt at arbeidsministeren nå starter utredningen av ny pensjonsordning for offentlig sektor, sier NHOs Svein Oppegaard.

– Jeg synes ministeren tar tak i dette på en fornuftig måte, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, om at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson starter utredningen av ny pensjonsordning for offentlig sektor.

Publisert 26.05.15

Pensjon og forsikring

I et møte med partene torsdag varslet arbeids- og sosialminister Robert Eriksson at den nye ordningen skal bygge på pensjonsreformens prinsipper. Dette kan gi en pensjonsmodell for offentlig sektor som likner mer på private tjenestepensjoner.

– Dette er noe vi har etterlyst lenge. Vi har hele tiden ment at de offentlige pensjonsordningene må tilpasses pensjonsreformen fullt ut, sier Oppegaard.

I følge Dagens Næringsliv 22. mai la Eriksson frem tre premisser for en ny pensjonsmodell for offentlig sektor:

  • Dagens bruttoordning erstattes med en nettoordning. Det betyr at tjenestepensjon og pensjon fra folketrygden står hver for seg.
  • Alleårsopptjening innføres. Det betyr at alle år i jobb teller for pensjonen og ikke slik det er nå, at hvis du jobber mer enn 30 år behøver ikke det å ha noe å si for pensjonen.
  • Fleksibel pensjon fra 62 år som betyr at offentlig ansatte får mulighet som i privat sektor til å kombinere arbeid med uttak av pensjon fra de er 62 år. 

Det er fra før innført levealdersjustering av offentlig tjenestepensjon og nye regler for årlig regulering av løpende pensjoner.

– AFP og tjenestepensjonen i offentlig sektor slik den er i dag bygger ikke godt nok opp om arbeidslinjen. Det gis ikke tilstrekkelige incentiver til å stå lenger i jobb. Videre ser vi at ulikhetene i modellene for offentlig og privat sektor, spesielt for AFP, kan begrense mobiliteten i arbeidslivet. Dette er svært uheldig hvis vi skal kunne utnytte arbeidskraften i Norge best mulig.  Jeg synes ministeren tar tak i dette på en fornuftig måte, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.