Nyhetsbrev om AFP

For å fange opp viktig informasjon om AFP og sluttvederlagsordningen kan det være lurt å melde seg på de elektroniske nyhetsbrevene fra Fellesordningen.

Publisert 25.08.15

Pensjon og forsikring

Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen forvalter AFP og sluttvederlag for alle omfattede bedrifter i privat sektor. Ordningene eies av partene i arbeidslivet og er forankret i tariffavtalene. Så å si alle medlemsbedrifter i NHO, som har tariffavtale, er omfattet av ordningene.

Sikre deg oppdatert informasjon om AFP og sluttvederlag ved å tegne deg for nyhetsbrevet nederst på deres hjemmeside. 

www.afp.no

Blant siste nyhetssaker kan nevnes 

  • Premie for privat AFP i 2016
  • Kurs i avtalefestet pensjon og sluttvederlag

Kontakt oss