Skattefritak for sluttvederlag bortfaller

Stortinget vedtok fredag 18. desember å fjerne skattefritaket for utbetalt sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen mellom NHO og LO.

Publisert 21.12.15

Pensjon og forsikring

Vedtaket omfatter også sluttvederlag utbetalt etter overenskomster mellom øvrige hovedsammenslutninger og andre ordninger som følger samme rammer som Sluttvederlagsordningen.

Tilsvarende vil det ekstra sluttvederlaget (inntil 50 prosent av utbetalingen fra ordningen) arbeidsgiver har kunnet utbetale i tillegg til utbetalingen fra Sluttevederlagsordningen også bli skattlagt som inntekt.

Endringen trer i kraft fra 1. januar 2016. Det betyr at de som har sluttdato og oppfyller vilkårene for Sluttvederlag per 31. desember 2015 vil få skattefritak. Det er med andre ord ikke avgjørende om søknaden er innsendt eller innvilget før årsskiftet. Sluttvederlagsavtalen fastsetter i § 3.5 at sluttdato ved oppsigelse er utløpet av oppsigelsestiden og ved uførhet og kronisk sykdom 6 måneder etter siste fysiske arbeidsdag.  

Endringen vil også medføre at det vil bli arbeidsgiveravgift på utbetalt sluttvederlag. Det er uavklart hvorvidt bortfallet av skattefritaket for utbetaling fra Sluttvederlagsordningen vil medføre at utbetalingen heretter vil medføre avkortning i ytelser fra NAV.

Vi vil komme tilbake med mer utfyllende informasjon senere.