Utvidet periode for oppreservering av kollektive pensjoner

Finanstilsynet har gitt livselskapene mulighet for å utvide perioden for opptrappingsplanene som følge av økt levealder fra fem til syv år fra og med 2014.

Publisert 04.04.14

Pensjon og forsikring

-Vi er ikke fornøyd med at Finanstilsynet utvider denne perioden, men er tilfreds med at utvidelsen bare er på to år.  En utvidelse av perioden på til 10 til 15 år slik Finans Norge har ønsket hadde vært uheldig for våre medlemsbedrifter, sier Svein Oppegaard i NHO. 

Finansdepartementet ba i forrige uke Finanstilsynet om å fastsette hvor lang perioden skulle være.  NHO uttalte i den sammenheng at de ikke ønsket en forlengelse av perioden. –En forlenget opptrappingsperiode mener vi vil forverre situasjonen for kundene. En lang opptrappingsperiode vil kunne øke størrelsen på kundenes bidrag, dessuten fryses flyttemarkedet og konkurransen i stor grad i de årene slik oppreservering pågår, noe som vil være svært uheldig, sa Oppegaard som er direktør for arbeidslivspolitikk i NHO. 

Les Finanstilsynets brev her

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175