Ytelsespensjonene blir dyrere fra 2015

Finansdepartementet ser ingen grunn til å revurdere Finanstilsynets beslutning om nedsettelse av den maksimale beregningsrenten i livsforsikring fra 1.1.2015.

Publisert 09.12.14

Pensjon og forsikring

NHO hadde i september, sammen med andre arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, et møte med Finansdepartementet der departementet ble bedt om å revurdere Finanstilsynets beslutning om å sette den den maksimale beregningsrenten i livsforsikring fra 2,5 prosent til 2,0 prosent. En slik nedsettelse ventes medføre en premieøkning på rundt 13-15 prosent for ny opptjening i ytelsespensjoner.

 NHO har nå mottatt et svar fra departementet der det fremgår at de ikke ser grunn til å gjøre en ny vurdering av saken. Finanstilsynets vedtak blir dermed stående og ny maksimal beregningsrente vil fra nyttår være 2,0 prosent.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175