Ytelsespensjonene blir dyrere fra 2015

Finansdepartementet ser ingen grunn til å revurdere Finanstilsynets beslutning om nedsettelse av den maksimale beregningsrenten i livsforsikring fra 1.1.2015.

Publisert 09.12.14

Pensjon og forsikring

NHO hadde i september, sammen med andre arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, et møte med Finansdepartementet der departementet ble bedt om å revurdere Finanstilsynets beslutning om å sette den den maksimale beregningsrenten i livsforsikring fra 2,5 prosent til 2,0 prosent. En slik nedsettelse ventes medføre en premieøkning på rundt 13-15 prosent for ny opptjening i ytelsespensjoner.

 NHO har nå mottatt et svar fra departementet der det fremgår at de ikke ser grunn til å gjøre en ny vurdering av saken. Finanstilsynets vedtak blir dermed stående og ny maksimal beregningsrente vil fra nyttår være 2,0 prosent.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Telefon
23088175