Foto: NHO

SMB og eiere

SMB er viktige bidragsytere til verdiskapingen i Norge og til å opprettholde arbeidsplasser i landet. Bedrifter med mindre enn 100 ansatte produserer mer enn halvparten av næringslivets verdiskaping. Det innebærer at tilstanden og utviklingen blant norske SMB'er har stor betydning for landets samlede inntekt, og for evnene til å opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet. I NHO er 96,5 prosent av medlemsbedriftene SMB-bedrifter.

Nyheter

 • Eierskapskonferansen 2018 - Verdien av arbeid og privat eierskap

  Hva er de viktigste driverne for at private eiere kan fortsette å spille en nøkkelrolle i samfunnet for å skape verdier og bevare arbeidsplasser? Sikre deg en plass og meld deg på NHOs eierskapskonferanse 25. april på Ekebergrestauranten i Oslo.

  4. april 2018
 • LetSea AS er årets Gaselle 2017!

  Prisvinner og NHO-medlem LetSea forsker på miljøvennlige løsninger for lakseoppdrett og holder til på øya Dønna i Nordland.

  29. november 2017
 • Taler SMB-bedriftenes sak

  - SMB-politikk er en viktig satsing for NHO i 2018, både når det gjelder politiske prioriteringer, arrangementer og synlighet internt og eksternt, sier ny leder av NHOs SMB-forum, Karl Inge Rekdal.

  3. januar 2018
 • Kataloghaiene kommer igjen

  Se opp for falske fakturaer og bedrageriforsøk i sommer. Vær oppmerksom på de vanligste metodene og les våre råd her.

  28. juni 2017

Lokalt eierskap

Publikasjoner

 • Personlige eiere - lokal tilhørighet

  NHO vil gjennom denne brosjyren vise hvor betydningsfullt det personlige eierskapet er. Du vil møte fem eiere fra hver sin del av landet, med hver sin historie.

  5. september 2014
 • Vi er næringslivet

  Mindre bedrifter skaper viktige verdier for samfunnet. For å kunne gjøre det, trenger de en politikk som styrker deres konkurransekraft.

  24. juni 2013
 • Privat eierskapsberetning 2012

  NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012. Beretningen er utarbeidet av Menon Business Economics på oppdrag av NHO og Norges Rederiforbund.

  2. mai 2012

Kontakt

Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Mobil
41421331
Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710
Ingebjørg Gregersen Aas

Seniorrådgiver

Region

ingebjorg.aas@nho.no
Mobil
47900055