NHOs Forum for mindre bedrifter                           Foto: Moment Studio

SMB og eiere

Små og mellomstore bedrifter (færre enn 100 ansatte) er svært viktige for norsk økonomi og står for halvparten av verdiskapingen. Selv om de fleste forblir små, er det noen som vokser kraftig og skaper mange arbeidsplasser. De er en viktig kilde til omstilling og nyskaping i norsk næringsliv. Over 80 prosent av norske bedrifter har en norsk person som største eier. En fjerdedel av disse er kvinner. De personlig eide bedriftene står for over femti prosent av sysselsettingen i næringslivet.

Nyheter

 • Ny møteplass: Gå for næringslivet

  Mange politikere og bedriftsledere møtte opp da NHO sparket igang sin nye møteplass, «Gå for næringslivet», som skal foregå over hele landet.

  19. august 2016
 • Kataloghaiene kommer igjen

  Se opp for falske fakturaer og bedrageriforsøk i sommer. Vær oppmerksom på de vanligste metodene og les våre råd her.

  28. juni 2017
 • Høy terskelverdi dårlig nytt for småbedrifter

  En forenkling for innkjøpere og hoffleverandører, men en katastrofe for småbedrifter. Det er NHOs dom etter at regjeringen hever de nasjonale terskelverdiene for offentlige innkjøp til EU-nivå.

  18. august 2016

Lokalt eierskap

Publikasjoner

 • Personlige eiere - lokal tilhørighet

  NHO vil gjennom denne brosjyren vise hvor betydningsfullt det personlige eierskapet er. Du vil møte fem eiere fra hver sin del av landet, med hver sin historie.

  5. september 2014
 • Vi er næringslivet

  Mindre bedrifter skaper viktige verdier for samfunnet. For å kunne gjøre det, trenger de en politikk som styrker deres konkurransekraft.

  24. juni 2013
 • Privat eierskapsberetning 2012

  NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012. Beretningen er utarbeidet av Menon Business Economics på oppdrag av NHO og Norges Rederiforbund.

  2. mai 2012

Kontakt

Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Telefon
23087762
Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Telefon
23088181
Ingebjørg Gregersen Aas

Rådgiver

Region

ingebjorg.gregersen.aas@nho.no
Telefon
23088113