EIERSKAPSMELDINGEN

- Anerkjenner privat eierskap

- Eierskapsmeldingen er først og fremst en økt anerkjennelse av det private eierskapets betydning for Norge, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Publisert 20.06.14

SMB

I sin nye melding Et mangfoldig og verdiskapende eierskap fremhever Regjeringen at privat eierskap må være hovedregelen i norsk næringsliv.

Brubakk, som er direktør for næringspolitikk i NHO, forventer at meldingen følges opp med konkrete tiltak for å styrke privat eierskap.

- Både småsparere og ansatte bør bli stimulert til å eie aksjer, så vi ser frem til at Regjeringen vil vurdere tiltak. Dette er i tråd med det vi har bedt Regjeringen om å gjøre, sier Brubakk.

Regjeringen foreslår at staten skal kunne selge aksjer i de selskapene som kun har forretningsmessig mål, i tillegg til å redusere eierskapet i Telenor og Kongsberg Gruppen.

- Vi er enige med Regjeringen i at statlig eierskap i bedrifter må være spesielt begrunnet. Vi er derfor fornøyd med at den har fulgt vår anbefaling om å vurdere hvor stort eierskapet skal være. At vurderingene har endt med at man ønsker å redusere eierskapet i en håndfull selskaper, tar vi til etterretning, sier Brubakk.

Regjeringen peker i meldingen på betydningen av vekstfremmende skattelettelser for å styrke det private eierskapet, blant annet når det gjelder formueskatt og selskapsskatt.

- Vi er tilfreds med at regjeringen fortsatt vil være opptatt av dette, sier Brubakk.

Han er også fornøyd med at Regjeringen følger tradisjonen om å legge frem en eierskapsmelding som viser hvordan staten vil opptre som eier, og at regjeringen legger vekt på gode og forutsigbare rammebetingelser i eierskapspolitikken.