- Det er vi som har skoen på og vet hvor den trykker!

- Vi vil ha mer kontakt. Det er vi som har skoen på og vet hvor den trykker! Det sa leder Edel Teige i NHOs Forum for Mindre Bedrifter til Stortingets næringskomite.

#205

Edel Teige er sjef for NHOs små og mellomstore bedrifter. Fotograf: Tuva Gaarder Nordlie

Publisert 09.05.17

SMB, Eierskapskonferanse 2015

Lise Thun, daglig leder i Mint Renhold sa det rett ut:   - Mange politikere vil ikke bruke private bedrifter ved offentlige oppdrag som renhold.  Kan dere fortelle meg hva som er galt med våre private ansatte?  Er det noe kompetanse vi ikke har?   Hun fikk ikke noe klart svar på dette.

Leder i næringskomiteen, Geir Pollestad, vil gjerne framover fortsatt ha tilbakemeldinger direkte fra bedriftene.  Det kom frem tirsdag denne uken da NHOs Forum for mindre bedrifter møtte næringskomiteen og temaene var Industrimeldingen og næringsutvikling.

- De mindre private bedriftene er viktig for vekst, produktivitet og omstilling i økonomien, sa Teige og pekte på:

  • 99,5% av norske bedrifter har færre enn 100 ansatte
  • Vi står for halvparten av verdiskapingen
  • 6 av 10 av alle sysselsatte i Norge jobber i mindre bedrifter

Teige pekte på at det er skjedd mye bra i inneværende stortingsperiode, men at det fortsatt er utfordringer på områder som samferdsel, forenkling, formuesskatt, kompetanse og seriøsitet i arbeidslivet.

NHO er glad for at det i Industrimeldingen legges opp til sterkere utvikling av SMB bedriftene. I tillegg er det flere aspekter som kan være spesielt utfordrende for små- og mellomstore bedrifter som, kapitaltilgang, formuesskatt, kommunal eiendomsskatt på maskiner, verk og bruk, sa NHOs direktør for Politikk, Svein Oppegaard.